טסט מעשי אופנוע ים וסירה מהירה (משיט 11, משיט 12)

את יום הטסט נתחיל בשיעור תרגול מעשי לאופנועי ים וסירות מהירות.

מעבר הטסט תלוי בשני גורמים עיקריים:

 

 

1. שליטה מעשית על האופנוע/ סירה

2. שליטה בחומר התאורטי עליו נשאל הנבחן

בסיום התרגיל וכשעה וחצי לפני הבחינה , מתכנסים כל התלמידים הניגשים באותו יום לטסט לתדרוך וללמידת הקשרים.

 

הקשרים אותם נלמד הם:

1. קשרי הצלה

2. אורגים כפול

3. טבעת כפולה.

 

לנבחני סירה לקבלת רישיון לאופנוע ים ישנם שני קשרים נוספים ,קשר ברווז וקשר זקף .

מלבד הקשרים ישנם עוד מספר נושאים עליהם נעבור ביום הבחינה והם דגלי קוד כגון:

– אדם בים

– צוללנים

– פורק או טוען חומרים מסוכנים

– שני הדגלים חיובי ושלילי

 

נושאים נוספים שנשאלים בבחינה הם :

– פינוי דרך ( מי מפנה למי)

– אותות מצוקה ( על התלמיד לדעת אות כל 13 אותות המצוקה)

– ציוד כושר שייט

– בטיחות בשייט

– אותות קולים

– אזורים אסורים לשייט

 

בשלב זה מסתיימת ההכנה לטסט ומתחילה הבחינה המעשית:

תחילה ירדו נבחני סירה מהירה לסירה יחד עם הבוחן ויבחנו על הגישות הבאות:

– גישה לאדם בים

– גישת חרטום לרציף

– חרטום למצוף בים

– גישת דופן (LONG SIDE) 

 

 

 

 

 

 

 

מלבד זאת יבחן הבוחן את התלמיד בנושאים כלליים כמו בטיחות השייט, הבנת המרחב הימי ונהיגה נכונה.

לאחר בחינת תלמידי הסירות נעבור לבחינת אופנועי הים :

 

תחילה יבקש הבוחן לבדוק כיצד עולים מהמים חזרה אל אופנוע הים ,ומיד לאחר מכן על התלמיד לבצע את שלושת התרגילים והם :

 

– סלאלום איטי – בתרגיל זה התלמיד יעבור בין ארבע מצופים מבלי לגעת בהם , תרגיל זה צריך לנוע בין 24 -42

שניות.

– סלאלום מהיר- תרגיל זה מבוסס על הסלאלום האיטי רק שבסלאלום הזה מהירות הביצוע היא עד 16 שניות לכל

היותר.

– אדם בים- גישה המדמה מצב בו נפל הרוכב הנוסף למים ויש לגשת לאסוף אותו . הגישה צריכה להיות מדויקת (

הסיבה לכך ברורה ) ובה האופנוע ניגש לאדם במהירות נמוכה ותוך כדי הקפדה על מרחק סביר מהאדם .

 

סיום הגישה היא כאשר הזווית היא 30 מעלות לרוח והאדם מהווה חוצץ בין הרוח לאופנוע.

בסיום השלב המעשי אופנוע ים וסירות מהירות יזמן הבוחן כל תלמיד בנפרד שישאל על החומר התאורטי כפי שלמד לבחינה העיונית.

 

תשובות למבחן תתקבלנה יום לאחר הבחינה.

 

בהצלחה!

צוות סיילור

 

הערה: הזכאות לקורס היא לשנתיים מיום הרכישה ובכפוף לתקנון הרכישה של סיילור