תנאי רישום כללים

כל הסמכה מורכבת ממספר קורסים לפי העניין ולפי הפירוט שלעיל:

הזכאות ללימודים הינה למשך 5 שנים מיום הרישום.

תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה במועד כלשהו לאחר תחילת ההסמכה יחויב בתשלום שכר הלימוד היחסי לפי הפירוט הבא:

      תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה במועד כלשהו לאחר תחילת כל אחד מארבעת הקורסים העיוניים הנ”ל ו/או לאחר קבלת ספריי הלימוד הקשורים לכל אחד מארבעת הקורסים העיוניים הנ”ל

  • פיצוי של 20% מגובה ההסמכה
  • חיוב בתשלום של 17.5% מגובה ההסמכה בגין כל קורס עיוני, אשר הופסק ו/או אשר נתקבל בגינו ספרי לימוד, הפירוט יקבע ע”פ הרישום כפי שמופיע במערכות המידע של סיילור
  •   במידה והתלמיד יפליג בהפלגות תלמידים יחויב בסכום של 50 ₪ על כל שעת הפלגת תלמידים
  •   השתתפות, הגעה, ושימוש בקבצים ,קישורים ומצגות של סיילור, --הינם אישור והסכמה לתנאי הרישום בסיילור

תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה לאחר תחילת הקורס המעשי יחויב בתשלום מלוא ההסמכה

תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה לאחר שנתיים מיום ההרשמה לקורס יחויב בתשלום מלוא ההסמכה

בביטול קורס GMDSS ומעשי לא יינתן החזר כספי כלל לאחר ההרשמה

מוסכם על הצדדים כי מקום השיפוט הבלעדי לצורך הסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו

 

**על מנת להוציא רישיון לכלי שייט חובה להגיש טופס רפואי של רשות הספנות**