ajax loader

 תנאים כללים לרישום לקורסי שייט / הסמכות

 כל הסמכה מורכבת ממספר קורסים לפי העניין ולפי הפירוט שלעיל:

הזכאות ללימודים הינה למשך 5 שנים מיום הרישום.

תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה במועד כלשהו לאחר תחילת ההסמכה יחויב בתשלום שכר הלימוד היחסי לפי הפירוט הבא:

      תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה במועד כלשהו לאחר תחילת כל אחד מארבעת הקורסים העיוניים הנ”ל ו/או לאחר קבלת ספריי הלימוד הקשורים לכל אחד מארבעת הקורסים העיוניים הנ”ל

  • פיצוי של 20% מגובה ההסמכה
  • חיוב בתשלום של 17.5% מגובה ההסמכה בגין כל קורס עיוני, אשר הופסק ו/או אשר נתקבל בגינו ספרי לימוד, הפירוט יקבע ע”פ הרישום כפי שמופיע במערכות המידע של סיילור
  •   במידה והתלמיד יפליג בהפלגות תלמידים יחויב בסכום של 50 ₪ על כל שעת הפלגת תלמידים

תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה לאחר תחילת הקורס המעשי יחויב בתשלום מלוא ההסמכה

תלמיד שיודיע על הפסקת ההסמכה לאחר שנתיים מיום ההרשמה לקורס יחויב בתשלום מלוא ההסמכה

בביטול קורס GMDSS ומעשי לא יינתן החזר כספי כלל לאחר ההרשמה

מוסכם על הצדדים כי מקום השיפוט הבלעדי לצורך הסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו

 

**על מנת להוציא רישיון לכלי שייט חובה להגיש טופס רפואי של רשות הספנות**

 


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×