ajax loader
logo_sailor blue small

הצהרת בריאות למשיטים

אני מצהיר/ה כי ערכתי בדיקה למדידת חום גוף ומצאתי כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס, בנוסף אינני סובל מתסמינים של קושי נשימה או שיעול.

כמו כן, אני מצהיר/ה כי אין סיילור ספנות בע”מ אחראית על המקרים הבאים והם על אחריותי הבלעדית:

כל נזק, אבדן, חבות, הוצאות , קנסות, עונשים או כל תשלומים אחרים, אשר באופן ישיר או עקיף, נגרמו על ידי בקשר עם ,או הקשורים או הנובעים בכל דרך, ואף אם נגרמו בשל חשש או איום ממשי או נחזה, ל:

  • נגיף קורונה (covid-19), לרבות כל מוטציה או וריאציה שלו;
  • או מגיפה שהוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמית או על ידי רשות בריאות ממשלתית כל שהיא , לרבות אך לא רק, אם ההכרזה מתייחסת לאירועים שקדמו למועד ההכרזה. נזק שיכוסה על ידי מדינת ישראל בקשר עם מגיפה כאמור.

מוזמנים לשתף 🙂

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×