ajax loader

שאלה מספר 1
שוקע ספינתך 2.7 מטרים. מרינה הרצליה מציעה לך מקום עגינה בצד הצפון מערבי של רציף E. ברצונך להיות ברציף בזמן MHWS וכמו כן ברצונך לשמור על 20 ס”מ מים מתחת השדרית.
א. האם ניתן להכנס ולצאת בבטחה? נמק.
ב. הסבר את תכונות ההיכר של המגדלור הנמצא על שובר הגלים של מרינה ת”א.
ג. מה משמעות המספר 305 הנמצא באתר 32o55.5’N 034o57.5’E? שאלה:

שאלה מספר 2
בשעה 21:30 נלקח תכווין מעבר במצפן המגנטי בין 2 המצופים במפרץ “חיפה” בעלי תכונות ההיכר הבאות: Mo(A)2M והמצוף Fl(2)8s והיה 273 מעלות. בו זמנית נלקח תכווין מצפן נוסף למגדלור הנמצא בקצה שובר הגלים הצפוני בכניסה לנמל “הקישון” והיה 215 מעלות. מאתר זה של השעה 21:30הספינה צריכה להגיע לפתח הכניסה של נמל “עכו”. לאורך ההפלגה נושבת רוח מזרחית הגורמת לסטיה של 6 מעלות. (בשאלה זו טבלת הדוויאציה אינה אמינה!). חשב:
א. את מיקום הספינה בשעה 21:30
ב. את שגיאת הדוויאציה של המצפן.
ג. מה יהיה קורס המצפן המגנטי על מנת להגיע ליעד?
ד. אם מהירות הספינה 2.7 קשרים, באיזו שעה תגיע ליעד?

תשובה מס’ 1:

א. העומק הנמוך ביותר במפת הרצליה מהפתח ועד למקום העגינה המוצע לי, על פי המפה, הינו 4.2 מטרים. בזמן MHWS יש להוסיף 6.0מטר לעומק המצוין במפה, ולכן העומק הוא 4.2+6.0=m3
הקיל + 02 ס”מ ספייר: 7.2+2.0=m9.2.
כיוון ש m9.2<m3 ניתן לעבור בבטחה בתקופת SWHM.

ב. מרינה ת:א: מרינה מסומנ במפה בעיגול אדום עם ציור של מפרשית. נשים לב שבת”א ישנן 2 מרינות: הדרומית היא של יפו והצפונית היא של ת”א. מגדלור מסומן בכוכב עם אלומת אור. המגדלור המבוקש:
m5.01s02.G(5)lF
וזהו מגדלור המנצנץ 5 נצנוצים ירוקים בכל מחזור של 20 שניות וגובהו 5.01 מטרים מעל גובה פני הים.

ג. המספר 503 המסומן באדום מציין הפניה אל מספר המפה המפרטת את האזור המסומן (הגדלה של האזור).


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×