ajax loader

שאלה מס’ 1 הינך מפליג בסירה בגובה 4m ואתה מבחין בקצה האופק במגדלור Start Pt..
באיזה טווח הינך מצוי ממגדלור זה?

שאלה מס’ 2. מדדת תכווין מעבר בין מגדלור Lundy צפון ובין מגדלור Bull pt. 098° (בפועל זה 092°) בשעה 06:00. ספינתך מפליגה בקורס C.C 336°. בשעה 08:20 אתה רואה ברוחבית את ספינת המגדלור St. Gowan Shs. מהירות ספינתך 8K.
מהו מיקומך ב- 08:20?
שאלה:

שאלה מס’ 3. אתה עוגן בטווח 5M מ- Grand Lejon בכיוון 240°.
1. האם מותר לעגון שם?
2. מהו אתר העגינה?

שאלה מס’ 4. אתה נמצא באתר Lat 48°45′ N, Long 006°20′ W. הרוח SE. אתה מפליג ברוח צד 90° בדופן ימין. הרוח גורמת לסטייה של 5°. מהירותך 8K. היכן תהיה לאחר שעה וחצי?

שאלה מס’ 5 הינך נמצא באתר: 50°00′ N, 000°00′ W. מדדת תכווין ל- C. d’Antifer בעזרת מצפן הג’יירו G.Brg 155°.
1. מה סטיית המצפן?
2. מהי הדוויאציה?

שאלה מס’ 6 הנך יוצא מ – Plateau de Triagoz בשעה 1400 בדרכך לנקודה המצויה 9.5 מייל מערבית
ל – Les hanois באזור זרם 010°/3K,מהירותך 6 קשרים.
1. מהו ה CTS שלך?
2. מתי תגיע ליעד?

תשובה מס’ 1:

   גובה המגדלור הינו 62 מטר (בודקים במפה), לכן, החישוב למציאת המרחק מהמגדלור הינו:
√62m * 2.1 = 7.9 * 2.1 = 16.5M – טווח זה נכון לעיניים בגובה “אפס”, אך נתון שהעיניים בגובה 4m, לכן יש להוסיף לטווח זה את החישוב הנ”ל:
√4m * 2.1 = 4.2M
16.5M + 4.2M = 20.7M ~ 21M
לכן הטווח מהסירה למגדלור יהיה 21Mויש לסמנו על גבי המפה. (חלק משאלת הרצת טווחים).

תשובה מס’ 2:

זוהי שאלת הרצת תכווינים + תכווין מעבר. להזכירכם, בשאלות אלו אין כניסה לטבלת הדוויאציה.
נמצא את שגיאת המצפן:

T.Brg C.Err C.Brg
092° 6º W 098°

נמצא את הקורס האמיתי:

T.C C.Err C.C
330° 6º W 336°

 

            הרצה: 06:00:   T.B = 092°
08:20:    T.B = T.C ± 90°
כיוון שאני בימין: T.B = 330° + 90° = 060°
2:20h à 2.33 * 8K = 18.6M
מיקום בשעה 08:20: Lat 51°28′ N, Long 005°06.5′ W.

2

תשובה מס’ 3:

1.מותר לעגון.

 1. Lat 48°42.5 N, Long 002°47′ W.

3 (1)

תשובה מס’ 4:

הרוח באה מכיוון 135° לכן החרטום שלי מכוון לקורס T.C = 045° (90 מעלות לרוח מפנה ימני), אך עלי להתחשב בזווית הדחי הנתונה 5 מעלות לכן הקורס האפקטיבי שלי (C.O.G) יהיה 040° (הרוח מפילה אותי עוד שמאלה). המשך הפתרון הינו חישוב D.Rפשוט בשעה וחצי אני מפליג במהירות 8 קשרים ל – 12 מייל.

1a4

תשובה מס’ 5:

למצפן הג’יירו יש שגיאת כיול. התכווין האמיתי ממיקום הספינה למגדלור הינו 161°.

 1. נמצא את שגיאת המצפן:
T.Brg C.Err G.Brg
161° 6º E 155°

 


 1. זוהי שאלה בעייתית כיוון שמדובר במצפן ג’יירו שאין לו דוויאציה! אך הם רוצים שנחשב את הדוויאציה של המצפן המגנטי שחובה שיהיה בספינה.
  שנת ההפלגה 1999 ולכן תיקון של הווריאציה הוא -2°, 6.5° W – 2 = 4.5° W.
  C.Err = Var + Dev
  6°E = 4.5°W + Dev
  Dev = 10.5°E
 • לג’יירו אין דוויאציה!
 • אם הכוונה למצפן מגנטי, ערך הדוויאציה 10.5°E.

1a5

תשובה מס’ 6:

     ראשית נשים את מיקום נקודת היעד על המפה!
יש לשים לב כי היציאה מסוכנת, לכן על הנתיב להתחיל מעבר לריפים על כיוון
040°!
מי שלא עשה זאת נכשל במבחן כולו!
כמובן שמדובר בשאלת ווקטורי זרם!
כעת לאחר שמדדנו את ה-   C.O.G = 040° נשים את ווקטור הזרם על המפה כאשר “ראשו” מחובר לראש ווקטור ה – COG יש לשים לב שבפתרון שאלה זו השתמשתי בסקלה של  1:4, לכן ווקטור הזרם מיוצג ע”י חץ שאורכו 12 מייל!
לאחר שרטוט ווקטור הזרם, נשים לב כי בידינו נתון מהירות הלוג! את ה –
TC עלינו לגלות, עקרונית וקטור ה – TC\Log מחובר עם “ראשו” לקצה האחורי של ווקטור הזרם, לכן עלינו לפתוח את המחוגה למרחק המתאים (6*4=24M ) לראות היכן המעגל חותך את ה – COG נק’ החיתוך תיתן לנו את הווקטור החסר וע”פ זאת נגלה את ה –  TC = 054° ואת ה – SOG = 8.5kn לכן נעבור מרחק של 42 מייל ב-  4.94 שעות ונגיע ב – 1900 (קצת לפני).


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×