ajax loader

שאלה מס’ 1. באתר Lat 48°48’N, Long 002°05’W מופיע סימן 4r על רקע כחול ענה בקצרה:
1.מה מסמן 4?
2. מה מסמן R?
3. מה מסמן רקע כחול?
4 מה מסמן הקו השחור המקיף את הרקע הכחול?

שאלה מס’ 2. בשעה 17:30 ספינתך נמצאת בטווח של 12M דרומית למגדל BILL OF PORTLAND , מהירות הספינה 7.5 קשר. הספינה צריכה להגיע לאתר הנמצא בטווח 10M צפונית למגדלור C. DE. LA HAGUE באזור זרם 000°/3 Kts.
1. חשב את הקורס המתנגד לזרם ה- CTS.
2. חשב את שעת ההגעה.

שאלה מס’ 3. בשעה 08:00 מגדלור START POINT התגלה באופק ,גובה העין 4 מטר,קורס ספינתך T.C 046° מהירות הספינה 6 קשר. בשעה 10:00 המגדלור נעלם מתחת לאופק .
מצא את מיקום הספינה בשעה 10:00.
שאלה:

שאלה מס’ 4. בשעה 10:30 ספינתך מפליגה בקורס T.C 055° ובמהירות 7.5 קשר. נלקח תכווין אמיתי למגדלור ILE VIERGE והיה T.B 190°. בשעה 12:50 נלקח תכווין אמיתי למגדלור ILL DE BATZ והיה T.B 170° . באזור נושבת רוח דרומית הגורמת לטרידה של 6. מצא את מיקום הספינה בשעה 12:50.

שאלה מס’ 5. בשעה 06:00 ספינתך נמצאת דרומית למגדלור BISHOP ROCK בטווח של 12M, מהירות הספינה 8K. הספינה צריכה להגיעה לאתר שבו מגדלור LIZARD POINT יהיה ברוחבית והספינה להימצא באמצע נתיב תעבורה.
1. מהו קורס המצפן להפלגה?
2. מהו זמן ההגעה לאתר?

תשובה מס’ 1:

      כן כן זוהי שאלת סימני מפה………אז תלכו אחורה ותזכרו בשיעור הראשון!!!!

  1. הספרה 4 כמובן מייצגת את העומק הנתון בנקודה במטרים, אגב אם הייתה מופיעה ספרה נוספת בקטן מצידה הימני של הספרה הגדולה יותר זו הייתה מייצגת את העומק בעשרות ס”מ.
  2. האות האנגלית R מייצגת את סוג הקרקע במקרה הנ”ל Rocks קרקע סלעית.
  3. הרקע הכחול הינו עזר חזותי ייחודי לכל מפה ע”פ קנה המידה שלה שמעיד על כניסה לאזור הרדוד מעומק מסוים, במפה הנ”ל הרקע מעיד על עומק הרדוד מ – 20 מטר, שימו לב שצמוד לעומק 30 מטר גם כן מופיע פס כחול לאורך הקו – גם זהו עזר חזותי.
  4. הקו השחור המקיף את הרקע הכחול הוא לא אחר מקו העומק 20 מטר.

_____1

תשובה מס’ 2:

      נשים לב שזוהי שאלת זרם שכן הזרם נתון לנו בצורת ווקטור, זרם צפוני (הולך צפונה) בעוצמה של 3 קשרים!
בחלקה הראשון של השאלה נשים את המיקומים הרלוונטים של נק’ היציאה 12 מייל דרומית (בדיוק על כיוון 180) ממגדלור
Bill of Portland ונק’ היעד 10 מייל צפונית (בדיוק 000) ל – C. DE. LA HAGUE
נמדוד מהמפה את  ה
C.O.G בין שתי הנקודות C.O.G = 143° ומרחק ההפלגה הוא 31 מייל.
נשים לב כי המהירות הנתונה לנו בשאלה היא מהירות ה – Log 7.5 קשרים.
כעת נעבור לשושנה על מנת לפתור את הווקטורים, בפתרון זה עבדנו בסקלה של 1:4 כלומר אורך הווקטורים הוארך פי 4 על מנת להשיג דיוק רב יותר לכן ווקטור הזרם יופיע בשושנה באורך 12 מייל (4*3=12).
נשים לב שאין זוהי שאלת זרם פשוטה שכן אנו מתעסקים עם חצאי ווקטורים הווקטור היחיד שנתון בשלמותו הוא ווקטור הזרם!

אל ראש החץ של ווקטור הזרם נחבר את ראש החץ של וקטור ה – COG\SOG  כאשר גודלו של וקטור זה עדיין לא ידוע לנו!
מה שכן ידוע לנו זהו גודלו של ווקטור ה –
TC\Log  מהירות 7.5 קשרים (כמובן שנעבוד בסקלה 1:4)  את גודל זה נייצג בעזרת המחוגה, נשרטט מעגל מתחילת ווקטור הזרם, ונראה איפה מעגל זה חותך את ווקטור ה  – COG\SOG  חיתוך זה למעשה יסגור לנו את המשולש הווקטורי ונוכל בעצם להעביר את ווקטור ה-T.C\Log  מנק’ החיתוך ועד לבסיס ווקטור הזרם!
כעת נוכל למדוד כל אחד מהנתונים החסרים:
T.C = C.T.S = 158°
מהירותנו 4.75 קשרים (SOG) לכן מרחק של 31 מייל נעבור ב- 6.5 שעות ושעת ההגעה תהיה 0001 (אין שעה כזו 0000).

_____2

תשובה מס’ 3:

נשים לב כי זוהי שאלת הרצת טווחים אך קצת מבלבלת!
מה שקורה בפועל הוא, שתוך כדי הפלגתנו אנו נכנסים לטווח ההארה של המגדלור ואז יוצאים ממנו, את הטווח למגדלור נחשב ע”פ נוסחת אופק צופה שורש גובה העין כפול 2.1,
במקרה זה שורש 4 = 2 * 2.1 = 4.2 מייל.
לטווח זה נוסיף את החישוב של שורש 62 מטר (גובהו של המגדלור) *2.1 = 16.5 מייל לכן הטווח למגדלור יהיה 4.2 + 16.5 = 20.7 מייל נשים את מעגל טווח זה על המפה תחת השעה 0800.
נריץ את המגדלור לכיוון 046 ולטווח של 12 מייל (6 קשרים בשעתיים).
ממיקום הגעת המגדלור נשרטט מעגל טווח זהה שנכון לשעה המאוחרת 1000! וכעת נשים לב שמעגל הטווח הראשון נכון לשתי השעות המוקדמת והמאוחרת! ולכן החיתוך בין שני המעגלים מהווה את מיקומנו  ב – 1000!
על מנת למצוא את מיקומנו ב 0800 נריץ אחורה את הנתיב עד למפגש עם מעגל הטווח הראשון!
על אף שלא שאלו עלינו לשרטט את הנתיב לאחור ולהציג את המיקום בשעה 0800 ע”ג המפה,
מיקומנו ב – 1000 הוא:

_____3

תשובה מס’ 4:

ובכן, זוהי שאלת הרצת תכווינים קלאסית לכן לא נרחיב במילים…. הדבר היחיד עליו עלינו לשים לב הוא העובדה שאת המגדלור עלינו להריץ ע”פ ה – COG  ולא ע”פ ה – T.C הנתון לנו לכן T.C 055° הופך בעזרתה האדיבה של רוח דרומית ל – COG 049°  ומיקומנו בשעה 1250 יהיה 49°10’N, 004°09’W, שוב על אף שלא שאלו עלינו לשרטט את הנתיב לאחור ולהציג את מיקומנו בשעה  1030 ע”ג  המפה.

_____4

תשובה מס’ 5:

העניין המרכזי בשאלה זו הוא : מה זה אמצע נציב התעבורה? ובכן זהו אמצע החץ בהתאם לכיוון הפלגתכם! במקרה זה החץ הדרומי יותר שמצביע על תנועה כללית מזרחה, הכיוון למרכז הגאומטרי של החץ מהמיקום ההתחלתי הוא 082° לכן זהו ה – T.C = COG  (במקרה זה כי אין זרמים) ועל כן רוחבית שמאל למגדלור יהיה התכווין 352°, 082°-090°= -8° +360° = 352°, קורס המצפן ליעד.
וריאציה נוציא מהמפה – 9.5Wמערך זה נפחית את חישוב השנים, 2006-1975=31כעת נכפיל 31 ב- 5 דקות כל שנה, 155 דקות שמהווים 2.5 מעלות (לחלק 60) לכן הוריאציה תהיה7°W.
את הדויאציה נחשב ע”פ הטבלה וניווכח שהדוויאציה היא 0.

E W
T.C VAR M.C DEV C.C
082° 7°W 089° °0 089°

 

לכן קורס המצפן ליעד הוא 089.
זמן ההגעה ליעד הוא חישוב של דרך, מהירות וזמן במקרה זה עלינו לעבור 51 מייל ב- 8 קשרים לכן נעשה זאת תוך   51:8 = 6.375 – 6.38 שעות 0.38 נכפיל ב – 60 בכדי להגיע למספר הדקות = 23, זמן ההגעה על כן יהיה 1223.

_____5__

תשובה מס’ 6:

הלוואי על כולנו שאלה כזו…….. ראשית נעלה את תכווין המעבר למפה, 100°כיוונו! ונחפש את קו העומק 30 מטר בכדי למצוא את מיקומנו, כל הסיפור על השפל ועל מד העומק הידני נועד רק להסיח את דעתנו שכן הפיקס ייקבע בעזרת תכווין וקו עומק ולא עומק בנקודה מסויימת.
מכאן הדרך ליעד עוברת דרך קו ישר שכיוונו
109°אורך הלג 24 מייל, אך…….חדי העין מבינינו יעיפו מבט על הנתיב ויגלו שאנו עוברים מעל אנייה טבועה בעומק ידוע של 13.7 מטרועומק חריג של 7.9 מטר, עובדות אלו לא מונעות מאתנו להפליג על נתיב זה הלכה למעשה, אך עלינו לציין זאת בתשובה!!!

_____6


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×