ajax loader

שאלה מס’ 1. בשנת 2000 הוריאציה על פי המפה הינה 2,5°E מה תהיה הוריאציה בשנת 2005 בהנחה שהתיקון השנתי הוא 0.5°W?
א. 5°E.
ב. 0.
ג. 5°W.
ד. 2.5°E.

שאלה מס’ 2 מהו אזור זמן?
א. 360/24.
ב. 360/15.
ג. 180/24.
ד. 180/15
שאלה:
שאלה מס’ 3 כל כמה זמן נמשך מחזור של ירח?
א. 29.5 יום בערך.
ב. 30 יום במדויק.
ג. אי אפשר לקבוע.
ד. 365 יום.
שאלה:
שאלה מס’ 4 ברשת הגיאוגרפית, מהו המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות?
א. קו אורך.
ב. מעגל גדול.
ג. קו רוחב.
ד. מעגל קטן.

שאלה:
שאלה מס’ 5. חוג הסרטן וחוג הגדי:
א. קו הרביע השמימי בחצי כדור הארץ הצפוני.
ב. קו הרביע השמימי בחצי כדור הארץ הדרומי.
ג. השמש נעה ברקיע השמימי, בין שני הקווים.
ד. שני הקווים נמצאים ב- 23.5 מעלות רוחב מזרח ומערב.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: ב’ | שאלה מס’ 5: ג’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×