ajax loader

שאלה מס’ 1 מעגלים גדולים ברשת הגיאוגרפית הם:
א.כל קווי האורך.
ב.כל קווי הרוחב.
ג.כל קווי האורך וקו המשווה.
ד.כל קווי הרוחב וקו גריניץ’.

שאלה מס’ 2 קו האורך גריניץ’ הוא?
א.הקצר ביותר מבין כל קווי האורך.
ב.קו בינלאומי מוסכם על ציון האורך הגיאוגרפי וזמני השעון.
ג.הקו בו השמש זורחת תמיד בדיוק במזרח.
ד.קו האורך– 0, מאחר והשקיעה המגנטית לאורכו הנה– 0.

שאלה:
שאלה מס’ 3 קווי האורך על פני כדוה”א:
א.מקבילים אחד לשני.
ב.מקבילים אחד לשני ושווים באורכם.
ג.שווים באורכם וכן לאורך קו המשווה ואינם מקבילים.
ד.שווים באורכם אך שונים מאורכו של קו המשווה.
שאלה:
שאלה מס’ 4 קווי רוחב על פני כדור הארץ הם:
א.מעגלים גדולים המקבילים לקו המשווה למעט קו המשווה.
ב.מעגלים קטנים שקוטרם הולך וקטן ככל שמתקרבים לקטבים.
ג.הקווים שלאורכם נעה השמש במהלך הסיבוב היומי של כדור הארץ.
ד.זהים באורכם לקווי האורך.

שאלה:
שאלה מס’ 5 מעגלים קטנים ברשת הגיאוגרפית הם:
א. רק כל קווי האורך.
ב. רק כל קווי הרוחב.
ג. כל קווי הרוחב למעט קו המשווה.
ד. כל קווי האורך למעט קו גריניץ.

שאלה:
שאלה מס’ 6 קווי הרוחב על פני כדור הארץ הם:
א. מעגלים גדוליםGREAT CIRCLES למעט קו המשווה EQUATOR.
ב. מעגלים קטנים ניצבים לציר סיבוב של כדור הארץ.
ג. זהים באורכם לקווי האורך.
ד. מעגלים גדולים עד רוחב 23 ומשם הופכים לקטנים עד לקוטב.

שאלה:
שאלה מס’ 7 מהירות 1 קשר היא:
א. 1 ק”מ בשעה.
ב. 1600 מטר בשעה.
ג. מייל ימי בשעה.
ד. מייל יבשתי בשעה.

שאלה:
שאלה מס’ 8 מדידת טווחים במפת מרקטור נעשית:
א. בסולם קו הרוחב (על קו האורך) באזור קו הרוחב בו מתבצעת המדידה.
ב. בסולם קו האורך (על קו הרוחב) באזור קו האורך בו מתבצעת המדידה.
ג. בסולם קו הרוחב (על קו הרוחב) באזור קו האורך בו מתבצעת המדידה.
ד. בסולם קו הרוחב (על קו האורך) ללא תלות באזור קו הרוחב בו מתבצעת המדידה.

שאלה:
שאלה מס’ 9 מרחק אופק של מגדלור במפות הימיות המטריות:
א. מחושב לגבי צופה בגובה 15 FEET.
ב. מחושב לגבי צופה בגובה 0 מטר (גובה פני הים).
ג. אין משמעות לגובה הצופה.
ד. משתנה ולפיכך יש צורך לחשבו עפ”י טבלאות.

שאלה:
שאלה מס’ 10 מדוע מתחלפות העונות בשנה?
א. חצי הכדור הצפוני מתקרב לשמש.
ב. חצי הכדור הדרומי מתקרב לשמש.
ג. כדור הארץ נמצא בהטייה של 23.5
ד. במסלולו האליפטי של כדוה”א סביב השמש הוא מתקרב ומתרחק מהשמש.

.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: ב’ | שאלה מס’ 3: ג’ | שאלה מס’ 4: ב’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ב’ | שאלה מס’ 7: ג’ | שאלה מס’ 8: א’ | שאלה מס’ 9: א’ | שאלה מס’ 10: ג’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×