ajax loader

שאלה מס’ 1 NAVTEX:
א. הינו מכשיר לניווט עפ”י תחנות חוף.
ב. מקבל מידע מלווינים.
ג. מקלט מטאורולוגיה, אזהרות נווט והודעות מצוקה.
ד. מכשיר לקבלת הוראות קשר מתחנות חוף.

שאלה מס’ 2 באיתחול ה-NAVTEX:
א. אי אפשר לבחור לא לקבל הודעות מצוקה.
ב. אי אפשר לבחור לא לקבל הודעות אזהרה מטאורולוגיות.
ג. ניתן לבחור לא לקבל כל סוג הודעה שנבחר.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 3 אילו נתונים יש להתקין בעת איתחול מכשיר NAVTEX?
א. מיקום על פי GPS.
ב. איזורי דיווח וסוגי הודעות שנבקש לקבל.
ג. סוגי הודעות שנבקש לקבל בלבד.
ד. זמני קליטה ואיזורי דיווח.

שאלה:
שאלה מס’ 4 אתה מקבלZCZC ב NAVTEX מה המשמעות?
א. מבשר על תחילת תשדורת (תחילת הודעה).
ב. סימן לסוף הודעה.
ג. מבשר על תחילת הודעה מטארולוגית.
ד. הודעת מצוקה.

שאלה:
שאלה מס’ 5 מה משמעות שמות אלו: CRUZADA, DELTA, TAROS:
א. שמות אזורי מטווחים עליהם מודיעות מרינות ותחנות חוף מסחריות.
ב. שמות נתיבי תעבורה קבועים של אוניות סחר.
ג. שמות ערוצי הקשר של תחנות שידור קפריסין, חיפה, ויוון.
ד. שמות אזורי מז”א באזור הים התיכון.

שאלה:
שאלה מס’ 6 טווח הקליטה של ה- NAVTEX הנו:
א. 600 מייל.
ב. 400 מייל.
ג. 200 מייל.
ד. 100 מייל.

שאלה:
שאלה מס’ 7 הודעות מצוקה שמופיעות בפלט מקלט ה- Navtex, מי משדרן ולמי מיועדות?
א. משודרות מכלי השייט שבמצוקה ומיועדות רק לתחנות חוף שצריכות להזעיק משלחת הצלה.
ב. מקורן בתחנות חוף ובמנהלה האזורית של משדר ה- Navtex ומיועדות להרחיב את מספר כלי השייט שיכולים להגיש עזרה.
ג. משודרות מתחנות חוף של השירות הימי מכלי שייט שקלטו הודעת מצוקה מדוברות על ערוץ 16 שמתחום התג”ם הימי.
ד. חל איסור להפיץ הודעות מצוקה בנאבטקס כדי למנוע בלבול או מעורבות של כלי שייט שמחוץ לטווח ה-VHF הימי ואינם זמינים לעזרה מיידית.

שאלה:
שאלה מס’ 8. לכמה עדיפויות מחולקות הודעות ה- NAVTEX?
א. Vital, Important, Rutine.
ב. Distress, Emergency, Safety.
ג. לכל ההודעות עדיפות זהה, אלא אם כן מדובר במצוקה.
ד. כל התשובות אינן נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 9 קיבלת הודעת מצוקה בנווטקס, איך הגיעה ההודעה?
א. ישירות מהספינה במצוקה.
ב. דרך תחנת החוף לכל כלי השייט באזור.
ג. דרך ספינה מממסרת לשאר כלי השייט.
ד. מלוויני INMARSAT ישירות למכשיר.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: ד’ | שאלה מס’ 3: ב’ | שאלה מס’ 4: א’ | שאלה מס’ 5: ד’ | שאלה מס’ 6: ב’ | שאלה מס’ 7: ג’ | שאלה מס’ 8: ג’ | שאלה מס’ 9: ב’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×