ajax loader

שאלה מס’ 1 מחזיר הד מכ”מ אקטיביSART – SEARCH AND RESCUE TRANSPONDER :
א. מאפשר מדידת טווח מהמכ”מ שלנו אל המשיב.
ב. מאפשר קביעת כיוון כללי ומרחק אל המשיב בגבולות 0-8 מייל מהמכ”מ שלנו.
ג. מציג כיוון וטווח של מיקום טביעת הספינה שהפעילה את המשיב.
ד. מאפשרת קביעת כיוון כללי מאיתנו למשיב עד מרחק 30 מייל.

שאלה מס’ 2 הנך מבחין ב- 12 נקודות בקו רציף על צג המכ”מ, 50° משמאל לחרטום ספינתך:
א. כנראה 12 ס”ג (סירות גומי).
ב. גילוי אות מצוקה 8-5 מייל ממך.
ג. גילוי אות מצוקה 5-1 מייל ממך.
ד. כנראה הפרעות במכ”מ או תקלה.

שאלה:
שאלה מס’ 3 הטווח שבו יתגלה שידור מחזיר הד מכ”מ אקטיבי הוא:
א. 20 מייל.
ב. 0-8 מייל.
ג. לא יותר ממייל אחד.
ד. הקליטה תלויה בנוכחות לווינים באזור.

שאלה:
שאלה מס’ 4 קלטת שידורSART בטווח הקטן ממייל אחד- מה תראה על צג המכ”מ שלך?
א. 12 נקודות בקו רציף.
ב. 12 מעגלים.
ג. לא ניתן לקלוט שידור SART מתחת למייל אחד.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

שאלה:
שאלה מס’ 5 מכשיר ה-SART הוא:
א. מכשיר פאסיבי- מחזיר הד מכ”מ בצורה פאסיבית.
ב. מכשיר אקטיבי– משדר בצורה אקטיבית מרגע שהוא קולט שידורי מכ”מ.
ג. משדר כל הזמן.
ד. כל התשובות נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 6 היכן נמקם את מכשיר ה- SART בהפלגה שגרתית?
א. ברפסודת ההצלה.
ב. בתוך הספינה.
ג. ברפסודת ההצלה ובכלי השייט.
ד. כלי שייט מעל 300 טון.

שאלה:
שאלה מס’ 7 אותות SART יקלטו ע”י:
א. תחנות חוף.
ב. רוב המכ”מים בים.
ג. VHF 70.
ד. ערוץ 16.

שאלה:
שאלה מס’ 8 הפעלת ה SART משמשת לצורך:
א. סימון כלי השייט הנמצא במצוקה.
ב. מעקב של חיל הים אחרי כלים ישראלים.
ג. זיהוי כלי שייט לצורך בטיחות השייט בשגרה.
ד. למציאת מיקום כלי השייט בעזרת לוויני ה- SART.
שאלה:
שאלה מס’ 9 באילו אמצעים קולטים SART?
א. ממ”ג.
ב. כלים מסחריים באמצעות מכ”מ 9 GHz אורך גל 3 cm.
ג. לוויני הנצלה.
ד. מטוסי סיור והצלה.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: ב’ | שאלה מס’ 3: ב’ | שאלה מס’ 4: ב’ | שאלה מס’ 5: ב’ | שאלה מס’ 6: ב’ | שאלה מס’ 7: ב’ | שאלה מס’ 8: א’ | שאלה מס’ 9: ב’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×