ajax loader

שאלה מס’ 1הגה אוטומטי חשמלי שומר על הזווית שבין:
א. הרוח לשידרית הספינה.
ב. הרוח לרוחבית הספינה.
ג. הצפון לשידרית הספינה.
ד. הצפון לרוחבית הספינה.

שאלה מס’ 2 הגה רוח אוטומטי שומר על הזווית שבין:
א. הרוח לשידרית הספינה.
ב. הרוח לרוחבית הספינה.
ג. הצפון לשידרית הספינה.
ד. הצפון לרוחבית הספינה.

שאלה:
שאלה מס’ 3 מה החיסרון בהגה חשמלי אוטומטי?
א. מושפע מאוד מרוח ודיוק מתיחת המפרשים.
ב. צרכן גדול של חשמל, בעיקר בים סוער.
ג. מסובב את הספינה כשהרוח משתנה.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

שאלה:
שאלה מס’ 4 מה ההשפעות שיגרמו ע”י הפעלת היגוי אוטומטי (חשמלי) במז”א סוער?
א. התרוקנות המצברים עקב פעילות היגוי רבות.
ב. הליכה “קשוחה” יותר של הספינה כי ההגה האוטומטי לא מבחין בין עלייה לגל וירידה ממנו.
ג. הורדת מהירות בשל תיקון קבוע שההגה ייתן לסטיית הרוח.
ד. תשובות א + ב + ג נכונות.
ה. אף תשובה אינה נכונה- אין למז”א שום השפעה על מערכת ההיגוי האוטומטי.

שאלה:
שאלה מס’ 5 מה החיסרון בהגה רוח אוטומטי?
א. אינו פועל ברוח קדמית.
ב. אינו פועל ברוח גבית ומלאה.
ג. תלוי בכיוון הרוח ולכן משנה את הקורס כשהרוח משתנה.
ד. תשובות א + ג נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 6 תכונותיו העיקריות של הגה רוח הן:
א. צורך 12 אמפר ממצבר 12 וולט אך הצריכה עולה בהרבה כאשר הרוח מתחזקת.
ב. אינו צורך חשמל אך יגרום לסיבוב הספינה בעת שינוי כיוון הרוח.
ג. יעיל ברוחות חלשות אך פעילותו משתבשת ברוחות מעל 20 קשר.
ד. יעיל ברוחות צד אך חסר תועלת ברוח קדמית חדה וקהה.

שאלה מס’ 7 חסרונותיו של הגה אוטומטי חשמלי אלקטרוני עם מצפןFLUXGATE :
א. אינו אמין ועלול לגרום לסטייה גדולה מהנתיב המתוכנן.
ב. לא ניתן להעריך מראש את טעות הכיוון.
ג. מושפע מאוד ע”י כיוון הרוח ומצד המפרשים.
ד. צריכת החשמל עולה בעיקר כאשר הים רוגש וגלי.

שאלה:
שאלה מס’ 8 כיצד רואים את כיוון ההגה?
א. ע”י קו צבוע בירכתי הספינה.
ב. GPS.
ג. בצג של מערכת ההגה האוטומטי וע”פ סימון על ההגה.
ד. אף תשובה לא נכונה.

שאלה:
שאלה מס’ 9 על איזה קורס שומר הגה רוח?
א. על קורס הפלגה קבוע ביחס לרוח הפנים.
ב. על קורס הפלגה בזווית קבועה בין שדרית הספינה אל הרוח המדומה.
ג. על קורס הפלגה קבוע, כל עוד הוא מקבל נתונים מהמצפן החשמלי.
ד. על פתיחת החלוץ, בהתאם לעוצמת הרוח.

שאלה:
שאלה מס’ 10 כיצד עובד הגה רוח?
א. בעזרת כונס אוויר.
ב. מוט המחובר ל- “Pilot” (מפרש קטן או לוח) עם ציר להגה המים.
ג. לוח עליון המחובר להגה הספינה ומזין אותו חשמלית.
ד. מוט המחובר למצפן חשמלי עם ציר להגה המים.

שאלה:
שאלה מס’ 11 אילו סוגי הגה רוח קיימים?
א. הגה רוח המחובר דרך תמסורת לדף הגה במים וסוג אחר המחובר ישירות לדף ההגה של הספינה.
ב. הגה הנשלט ע”י ההגה האוטומטי החשמלי.
ג. הגה רוח הפועל רק ברוחות קדמיות ומצריך נתוני מצפן חשמלי.
ד. תשובות ב’ ו- ג’ נכונות.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: ב’ | שאלה מס’ 4: א’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ג’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ג’ | שאלה מס’ 9: ב’ | שאלה מס’ 10: ב’  | שאלה מס’ 10: א’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×