ajax loader

שאלה מס’ 1 כלי שייט מפליג עם הזרם, הלוג מראה 7 קשר, מהירות הזרם היא 3 קשר. המהירות האפקטיבית של כלי השייט היא:
א. 10 קשר.
ב. 7 קשר.
ג. 4 קשר.
ד. תלוי בכיוון ועוצמת הרוח באזור.

שאלה מס’ 2 אתה שט באזור שבו קיים זרם הזורם יחד עם שיוטך, כיצד ישפיע הזרם על המהירות שיראה הלוג באם אתה משתמש בלוג הנגרר אחרי ספינתך:
א. הלוג מראה נכון את התקדמותך במים.
ב. מהירותך כלפי הקרקע היא המהירות שמראה הלוג + מהירות המים.
ג. מהירותך כלפי הקרקע היא המהירות שמראה הלוג פחות מהירות המים.
ד. תשובות א + ב נכונות.
ה. תשובות א+ ג נכונות.

שאלה מס’ 3 ה- LOG מראה 9 מייל אחרי הפלגה של שלוש שעות. באזור זרם נגדי של קשר אחד , לפיכך ה- SOG:
א. 3 קשר.
ב. 10 קשר.
ג. 2 קשר.
ד. 4 קשר.

שאלה:
שאלה מס’ 4. מד מהירות דופלר ביאכטה בה אתה מפליג מראה מהירות של 7k ואתה מפליג בזרם נגדי של 3k, מהירותך האמיתית על פני האדמה היא:
א. 7k.
ב. 10k.
ג. 4k.
ד. 11k

שאלה מס’ 5 אתה מפליג בקורס צפון מזרחי במהירות 8 קשר, באזור זרם דרום מערבי של 2 קשר- חשב מהי מהירותך יחסית לקרקע (SOG):
א. 6 קשר.
ב. 8 קשר.
ג. 10 קשר.
ד. 12 קשר.

שאלה מס’ 6 אתה מפליג בקורס צפון מערבי במהירות 7k. כיוון הרוח צפון מערב ועוצמתה 3k. מהירותך היא:
א. 7k.
ב. 10k.
ג. 4k.
ד. 9k

שאלה מס’ 7 אתה מפליג ביאכטה באורך 10 מ’ שמד המהירות בה התקלקל ועל מנת להעריך בכל זאת את מהירותך זרקת מחרטום היאכטה חפץ צף ומדדת 4 שניות עד להגעתו לירכתיים- מה להערכתך מהירותך:
א. 2.5k.
ב. 40k.
ג. 5k.
ד. 8k.

שאלה:
שאלה מס’ 8 אתה במצב עגינה, באיזור יש זרם מים:
א. ה-GPS מראה את מהירות הזרם ביחס לקרקע.
ב. ה-GPS מראה אפס ומד המהירות מראה את מהירות הזרם.
ג. מהירותך ב- GPS אפס ומד המהירות מראה גם אפס כי הוא לא רגיש למהירויות קטנות כמו הזרם.
ד. ה- GPS יראה את מהירות הפמפום של משאבת השרותים.

שאלה:
שאלה מס’ 9 איזה מקבוצות מדי המהירות הבאים יתן לך מהירות יחסית למים?
א. מד מהירות שבשבת (אימפלור), GPS.
ב. מד מהירות שבשבת (אימפלור), זריקת מצוף + חבל.
ג. GPS בלבד.
ד. שבשבת שמודדת מהירות עפ”י הרוח המדומה, זרוע שמוכנסת למים ומתרוממת ככל שהמהירות גדלה.

שאלה מס’ 10 על פי איזה מד מהירות, נקבעה מהירות הספינה: ידוע לך שמהירות הספינה ביחס למים היא 9 קשרים והקורס האמיתי שלה הוא 032 מעלות, הזרם באזור הוא 212 מעלות שגרם לסחיפה של 4.5 מייל ימי בשעה וחצי. המהירות המתקבלת בספינה באמצעות המכשור היא 9 קשר:
א. על פי מערכת GPS..
ב. על פי מערכת DGPS.
ג. על פי לקיחת תכווינים לחוף.
ד. על פי מד מהירות המפעיל מונה חשמלי.

תשובות:

שאלה מס’ 1: א’ | שאלה מס’ 2: ד’ | שאלה מס’ 3: ג’ | שאלה מס’ 4: ג’ | שאלה מס’ 5: א’ | שאלה מס’ 6: א’ | שאלה מס’ 7: ג’ | שאלה מס’ 8: ב’ | שאלה מס’ 9: ב’ | שאלה מס’ 10: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×