ajax loader

שאלה מס’ 1 כפתור ה- RAIN CLUTTER במכ”מ- תפקידו:
א. החלשת הפרעות הנובעות מגלים.
ב. החלשת הפרעות הנובעות מגשם.
ג. החלשת הפרעות הנובעות מקליטת גופים מגנטיים.
ד. הגנה מפני קרינת יתר של המכ”מ.

שאלה מס’ 2 כפתור ה-SEA CLUTTER במכ”מ משמש:
א. לויסות בהירות קו החרטום.
ב. כיוונון ניגודיות המטרות לעומת רקע הצג.
ג. לביטול הפרעות גלים סמוך למרכז הצג.
ד. לביטול הפרעות רחוקות מהמרכז כמו ענני גשם וערפל.

שאלה:
שאלה מס’ 3 כפתור ה BRILLIANCE במכ”מ משמש לכיוונון:
א. ניגודיות המטרות (קונטרסט) לעומת בהירות רקע הצג (מסך).
ב. שליטה על בהירות הצג (המסך).
ג. בהירות קו החרטום.
ד. ביטול הפרעות גלים במרכז הצד.

שאלה:
שאלה מס’ 4 כפתור ה- BRILLIANCE במכ”מ- תפקידו:
א. מקטין השפעת מכשירים אחרים בספינה על המכ”מ .
ב. מקטין השפעות בהירות השמש והכוכבים על המכ”מ.
ג. מכוון בהירות המסך של המכ”מ.
ד. מכוון את עוצמת הקליטה של המכ”מ.

שאלה:
שאלה מס’ 5 משיב הד מכ”מ פסיבי המותקן על התורן או המפרש הראשי:
א. מגביר חסימת קרני המכ”ם הפוגעות בספינה ומגדיל את טווח התגלות ספינתנו ע”י מכ”מים אחרים.
ב. ממרכז את קרן השידור של המכ”ם של ספינתנו ומשפר את טווח הגילוי.
ג. מגדיל את כמות קרני המכ”ם החוזרות הנקלטות ע”י המכ”ם של ספינתנו.
ד. מבטל את הארקת החשמל הסטטי ממערכת המכ”ם לים.

שאלה:
שאלה מס’ 6 מחזיר הד מכ”מ:
א. מונע החזרת גלים אלקטרומגנטיים למכ”מ.
ב. מכשיר המשדר אותות בתדר נמוך הנקלטים ע”י לווינים.
ג. מונע הפרעות של הדים במכ”מ.
ד. עוזר להתגלות הספינה.
שאלה:
שאלה מס’ 7 מה החשש בשימוש מוגזם במנחתי ים וגשם SEA CLUTTER, RAIN CLUTTER?
א. מטרות קטנות לא תיקלטנה.
ב. מטרות להן הד מכ”ם חלש עלולות שלא להיקלט.
ג. ישנה השפעה הדדית בין המקלטים.
ד. תשובות א + ב נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 8 למה יגרמו “התעקמות” הקרניים של המכ”מ?
א. הקטנת טווח המכ”מ.
ב. הגדלת טווח המכ”מ.
ג. עיוות הטווחים / תמונת המכ”מ.
ד. ב ו- ג נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 9 האם ניתן לזהות מסוקים בעזרת מכ”מ ימי?
א. כן, כאשר האלומה האנכית מכסה את גובה המסוק.
ב. לא, מכ”מ ימי בנוי לזהות עצמים בגובה פני הים בלבד.
ג. מכ”מ ימי אינו יכול לזהות מסוקים אחרת מתבלבל עם ציפורים.
ד. רק אם זה מסוק מסוג אפאצ’י לונגבאו.

שאלה:
שאלה מס’ 10 מה משותף ל- SQUALSH ול- מנחית הפרעות מכ”מ?
א. אנחנו עלולים לשנותו מספר פעמים תוך כדי ההפלגה.
ב. צורך מיומנות בהפעלה.
ג. הגזמה בהפעלה עלולה לגרום לפעולה ההפוכה.
ד. כל התשובות נכונות.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: ג’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: ג’ | שאלה מס’ 5: א’ | שאלה מס’ 6: ד’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ד’ | שאלה מס’ 9: א’ | שאלה מס’ 10: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×