ajax loader

שאלה מס’ 1 אורך הגל השימושי בכ”ש קטנים (X-BAND) הוא:
א. אורך גל קצר (3 ס”מ)- כיוון שיש לו טווח גילוי ארוך יותר.
ב. אורך גל קצר (3 ס”מ)- כיוון שהגילוי בטווחים הקצרים טוב יותר.
ג. אורך גל ארוך (10 ס”מ)- כיוון שיש לו טווח גילוי ארוך יותר.
ד. אורך גל ארוך (10 ס”מ)- כיוון שיש לו קליטה טובה יותר במז”א גרוע.
ה. תשובות א + ב נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 2 נשתמש במכ”מ בספינה:
א. לגילוי מטרות.
ב. למציאת מיקום.
ג. לגילוי מכשולים מעל פני המים.
ד. כאמצעי עזר למניעת התנגשות.
ה. כל התשובות נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 3 כאשר המכ”ם עצמאי ואינו מחובר להתקן נוסף, הקו הבהיר האנכי ממרכז הצג כלפי מעלה:
א. מסמן את כוון החרטום.
ב. מסמן את הצפון המגנטי.
ג. מסמן את הצפון האמיתי.
ד. תו הכוון האלקטרוני לציון מטרה רצויה.

שאלה:
שאלה מס’ 4 הקו המרכזי (כיוון אפס) על צג מכ”מ שאינו מוזן מהמצפן החשמלי נותן את:
א. כיוון חרטום הספינה.
ב. כיוון ירכתי הספינה.
ג. הצפון האמיתי.
ד. הצפון המגנטי.

שאלה:
שאלה מס’ 5. מהי השיטה המדויקת ביותר לקביעת מיקום בעזרת מכ”מ?
א. הצטלבות תכווין (לפי סמן הכיוון על הצג) ומעגל טווח לנקודת חוף.
ב. הצטלבות שני תכווינים (לפי סמן הכיוון על הצג) אל שתי נקודות בחוף.
ג. הצטלבות תכווין (לפי סמן הכיוון על הצג) עם עומק שנמדד במד הד קולי.
ד. הצטלבות שני מעגלי טווחים שנמדדו אל שתי נקודות בחוף.

שאלה:
שאלה מס’ 6 אנטנת מכ”מ מותקנת בראש התורן במפרשית המפליגה במפנה ימני ונוטה שמאלה בזוית, במכ”מ תתגלינה מטרות קטנות:
א. מלפנים יותר טוב מאשר מאחור.
ב. אין השפעה לנטיה על טווחי גילוי.
ג. בצד שמאל יותר טוב מצד ימין.
ד. בצד ימין יותר טוב מצד שמאל.

שאלה:
שאלה מס’ 7 טווח הגילוי של מכ”מ הספינה תלוי בעיקר בגורמים הבאים:
א. גובה אנטנת המכ”מ שלנו, הספק שידור, גודל המטרה והאיכויות שלה.
ב. גובה אנטנת המכ”מ של המטרה, תנאים אטמוספריים ותנודות הספינה.
ג. הספק השידור של המכ”מ ומיקודיות האלומה האופקית.
ד. אורך הפולס ומיקום האנטנה ביחס לתרנים ואנטנת הרדיו.

שאלה מס’ 8 טווח הגילוי של מכ”מ מותנה בעיקר בגורמים הר”מ:
א. אורך הפולס של המשדר.
ב. רוחב האלומה האופקית של האנטנה.
ג. רוחב האלומה האנכית של האנטנה.
ד. גובה האנטנה, עוצמת השידור, תנאי אקלים ואטמוספירה.

שאלה:
שאלה מס’ 9 כפתור ה- GAIN במכ”מ- תפקידו:
א. לנקות הפרעות הדים הנגרמים כתוצאה מגלים.
ב. לנקות הפרעות הדים הנגרמים כתוצאה מגשם.
ג. לכוון את בהירות הצג.
ד. לכוון את רגישות המקלט.

שאלה:
שאלה מס’ 10 פקד GAIN במכ”מ:
א. בקר עוצמת קליטה.
ב. בורר סקלת הטווח.
ג. מנחית הפרעות מרכז הצג.
ד. מנחית הפרעות בשולי הצג.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: ה’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: א’ | שאלה מס’ 5: ד’ | שאלה מס’ 6: ג’ | שאלה מס’ 7: א’ | שאלה מס’ 8: ד’ | שאלה מס’ 9: ד’ | שאלה מס’ 10: א’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×