ajax loader

משיט 11אופנוע ים, כאשר האופנוע מסוגל לשאת עד 3 אנשים.

התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 16, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, מבחן עיוני ומבחן מעשי.

משיט 12 – סירת מנוע (עד 7 מטר) עוצמה א’ לשיט חופי מוגבל למנוע שאינו עולה על 150 כ”ס.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 17, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, מבחן עיוני ומבחן מעשי.

משיט 13 – סירת מנוע או ספינת מנוע עוצמה ב’ שאורכה עד 8.5 מטריםלשיט חופי ללא הגבלת הספק המנוע.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 18, מחזיק בתעודת משיט 12 במשך שנה או יותר, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, מבחן עיוני ומבחן מעשי.

משיט 20 – סירת נוסעים בשכר לשיט חופי.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 19, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, בעל הסמכת קורס החייאה ומגיש עזרה ראשונה ממד”א, בעל רישיון משיט 13, שירת במשך שנה או יותר בסירת או בספינת נוסעים, בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל, מעבר בהצלחה של מבחן עיוני.

משיט 21 –מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 16, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, המבחנים להסמכה זו מתקיימים באגודות הימיות וגופים שלהם ניתן היתר לשם כך ממנהל הספנות, מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ומעשי.

משיט 30 – רישון משיט 30 – קורס סקיפרים הוא רישיון ספינה לשיט חופי.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 18, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ימאות ג, מבחן עיוני בנווט חופי, מבחן ניווט מכשירים, מבחן מכונאות ספינה, מבחן מסכם מעשי שבתוכו פיקוד על ספינה בעלת מפרש ומנוע עזר, וכמו כן – בעל תעודת החייאה ומגיש עזרה ראשונה מטעם מד”א
.

משיט 40 – ספינת נוסעים בשכר עד 55 נוסעים לשיט חופי.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה
: נדרש משיט 30 למשך שנה או יותר, ועבודה כפעיל בארגון ימי למשך שנה, ללא שכר. רישיון זה מקנה את הזכות לקחת מותר עד 55 נוסעים.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: מוסמך להשיט ספינת נוסעים המובילה עד 55 נוסעים במימי חופים, וצוות בטיחות בנוסף, כנדרש. יחד עם תעודת הסמכה למשיט 60 רשאי להוביל עד 12 נוסעים בשכר למסע בין לאומי ובנוסף צוות בטיחות כנדרש, בעל תעודת החייאה ומגיש עזרה ראשונה מטעם מד”א, בעל תעודת משיט 30 ו\או 60, אישור על עבודה כאיש צוות בספינת נוסעים במשך שנה אחת או יותר, יעבור קורס הצלה וכיבוי אש, בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג”מ או שרת רדיו מוגבל תג”מ בזיקה ל
G.M.D.S.S.

משיט 50 – ספינה גוררת לשיט חופי שעוצמת מנועה או מנועיה אינה עולה על 370KWבערך 500 כוח סוס. בעל רישיון זה רשאי להשיט כל ספינת-מנוע, למעט נוסעים בשכר.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 20, מוסמך להפעיל גוררת קטנה במימי חופים, בעל תעודת משיט 30 ו/או 60 שנתיים לפחות, בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל, עבד במשך שנה או יותר כאיש צוות בגוררת, מעבר בהצלחה של בדיקה רפואית ובדיקת ראייה, עבר בהצלחה קורס החייאה ומגיש עזרה ראשונה של מד”א, עבר בהצלחה קורס כיבוי אש והצלה בא.מ.”דדו”, מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ומבחן מעשי, בעל תעודת שרת רדיו (מוגבל תג”מ) או מוגבל תג”מ בזיקה ל-
G.M.D.S.S.

משיט 60 ספינה למסע בין לאומי.
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון מסוג זה: גיל מינימלי: 19, בעל תעודת משיט 30 במשך שנה או יותר, ניסיון עבר בהפלגה בת 8 ימים לכל הפחות במסע ממדינה למדינה, כאשר לפחות 4 ימים מתוכם היו ברציפות. בעל תעודת מפעיל כללי לתחנת אלחוט אלחוט בתחום התג”מ הימי של משרד התקשורת.

אם בחרתם ללמוד קורס משיטי יאכטות, בין הנושאים שתלמדו במסגרת הקורס כלולים: ימאות, ניווט חופי, ניווט מכשירים וכמובן – התנסות מעשית בכל הנלמד.


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×