ajax loader

שאלה מס’ 1 במנועי 4 פעימות כל:
א.º360 יש 3 פעימות עבודה.
ב.º720 יש פעימת עבודה אחת.
ג.º720 יש 4 פעימות עבודה.
ד.º360 יש פעימת עבודה אחת.

שאלה מס’ 2 סדר העבודה במנוע 4 פעימות:
א.הוא עבודה, דחיסה, יניקה ופליטה.
ב.הוא עבודה, פליטה, יניקה ודחיסה.
ג.הוא עבודה, יניקה, דחיסה ופליטה.
ד.הוא עבודה, פליטה, דחיסה ויניקה.

שאלה מס’ 3 במנועי 2 פעימות:
א.לא צריך שמן כי הוא כבר בדלק.
ב.פועל בקירור אויר, לא צריך שמן.
ג.הדלק והשמן תמיד בתערובת.
ד.מיקום השמן תלוי בסוג חומר הבעירה.
שאלה מס’ 4 כמה מצתים יש במנוע דיזל 2 פעימות?
א.שניים.
ב.ארבעה.
ג.כמספר הצילינדרים.
ד.אין בכלל.

שאלה מס’ 5. במנוע דיזל 2 פעימות:
א.השסתום משמש לדחיסה.
ב.השסתום משמש ליניקה.
ג.השסתום משמש לעבודה.
ד.השסתום משמש לפליטה.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: ב’ | שאלה מס’ 3: ד’ | שאלה מס’ 4: ד’ | שאלה מס’ 5: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×