ajax loader

שאלה מס’ 1 שיטת שימון גל הארכובה היא:
א.שימון בלחץ שמן המוחדר להיקף המיסב.
ב.שיטת ערפל שמן.
ג.התזת שמן מאגן השמן.
ד.טיפטוף שמן מראש המנוע כלפי מטה.

שאלה מס’ 2. מהו תפקידה של משאבת ההזרקה?
א.לספק דלק בלחץ בתזמון מתאים למרססים.
ב.לספק תערובת למרסס ביחס נכון.
ג.לשמור על סל”ד קבוע בעומס משתנה.
ד.תשובות א וג נכונות.

שאלה מס’ 3 מהו תפקידו של וסת המהירות?
א.לספק דלק בלחץ בתזמון מתאים למרססים.
ב.לספק תערובת למרסס ביחס נכון.
ג.לשמור על סל”ד קבוע בעומס משתנה.
ד.תשובות א וג נכונות.

שאלה מס’ 4 תפקיד השמן במנוע:
א.לנקות פיח.
ב.מירכוז מיסבי גל הארכובה.
ג.הקטנת השחיקה הנגרמת עקב פעולת המנוע.
ד.איטום
ה.כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 5. בסעפת פליטה של כלי השייט (רטובה)?
א.הגזים מקוררים ע”י שמן.
ב.הגזים מקוררים ע”י מי ים.
ג.הגזים מקוררים ע”י מים מתוקים.
ד.הגזים מקוררים ע”י מים מזוקקים.
ה.הגזים מקוררים ע”י אוורר.

שאלה מס’ 6. במערכת קירור פתוחה:
א.מי ים זורמים ישירות אל מערכות המנוע.
ב.מי הים זורמים במחליף חום.
ג.ברז מי הים תמיד סגור.
ד.מים מתוקים מקררים את בלוק המנוע.

שאלה מס’ 7. לחץ שמן במנוע:
א.נע בין 3-5 AT.
ב.נוצר ע”י משאבת גג”ש.
ג.תנאי לעבודת המנוע.
ד.כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 8. חזרת השמן לאגן השמן מתבצעת ע”י:
א.טיפטוף חופשי דרך מאגרים בבלוק המנוע.
ב.משאבת שמן החזרה.
ג.טיפטוף חופשי בגרביטציה.
ד.צינוריות שמן חופשיות למנוע.

שאלה מס’ 9. מתנע מנוע ראשי:
א.מופעל ע”י מנוע חשמלי ומשתלב בזמן התנעה בלבד.
ב.משולב תמידית למנוע.
ג.משתלב למנוע בזמן התנעה בלבד.
ד.מופעל ע”י גג”ש.

שאלה מס’ 10 כיצד נפתחים השסתומים במנוע?
א. ע”י לחץ ותת לחץ.
ב. ע”י גלגל התנופה.
ג. ע”י גל זיזים.
ד. ע”י גל הארכובה

תשובות:

שאלה מס’ 1: א’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: ג’ | שאלה מס’ 4: ה’ | שאלה מס’ 5: ב’ | שאלה מס’ 6: א’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ג’ | שאלה מס’ 9: א’ | שאלה מס’ 10: ג’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×