ajax loader

שאלה מס’ 1. תשלובת:
א.מחוברת אחרי מיסב הלחץ לכיוון המים.
ב.מאפשרת תנועת כלי השייט אחורה וקדימה.
ג.הופכת את כיוון סיבוב המנוע.
ד.מסתובבת מהר יותר מהמנוע.

שאלה מס’ 2. מצערת מנוע (טרוטל) מחוברת:
א.למנוע ולגיר.
ב.אך ורק לגיר.
ג.למנוע.
ד.ניתן לנתק בין המנוע לגיר ולכל אחד לחבר מצערת.
ה.תשובות א ו ד נכונות

שאלה מס’ 3. באיזה מושגים נמדד מדחף:
א.קוטר + פסיעה.
ב.קוטר.
ג.פסיעה.
ד.משקל.

שאלה מס’ 4. הפסקת מנוע דיזל בשיגרה.
א.ע”י הפסקת החשמל לפלגים.
ב.סגירת משאבת השמן.
ג.סגירת משאבת ההזרקה.
ד.סגירת משאבת הג’בסקו.

שאלה מס’ 5. הפסקת מנוע בנזין בשיגרה.
א.ע”י הפסקת החשמל לפלגים.
ב.סגירת משאבת השמן.
ג. סגירת משאבת ההזרקה.
ד.סגירת משאבת הג’בסקו.

שאלה מס’ 6. סל”ד מנוע נשלט בצורה אוטומטית ע”י:
א.ידית מצערת(טרוטל).
ב.משאבת ההזרקה.
ג.ווסת הדלק.
ד.מערכת היגוי אוטומטי, בהתאם למצב ים.

שאלה מס’ 7. הגנה קטודית פאסיבית מהווה:
א.הגנה כנגד קורוזיה על המדחף.
ב.הגנה ע”י קירוב של מתכת בעלת פוטנציאל חשמלי גבוה.
ג.הגנה כנגד קורוזיה על גוף הסירה.
ד.הגנה ע”י הזרמת זרם חשמלי.

שאלה מס’ 8. מופיע תחליב בשמן, המשמעות?
א.מים בשמן.
ב.דלק בשמן.
ג. מים בדלק.
ד.אוויר בשמן.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: ה’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: ג’ | שאלה מס’ 5: א’ | שאלה מס’ 6: ג’ | שאלה מס’ 7: ב’ | שאלה מס’ 8: א’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×