ajax loader
עברו עם סמן העכבר על התאריך והשעה כדי לצפות בכל הפעילויות
7
67978|מודרכת- עגינה מדויקת ללא gps 8:00
67978|מודרכת- עגינה מדויקת ללא gps @ מרינה הרצליה
דצמ 7 @ 8:00 – 11:00
67978|מודרכת- עגינה מדויקת ללא gps @ מרינה הרצליה
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67978 – מודרכת – עגינה מדויקת ללא Gps –
67997| תלמידים 21.7 9:00
67997| תלמידים 21.7
דצמ 7 @ 9:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67997 – תלמידים 21.7 – 2021-12-07 09:00 – 2021-12-07
68057| תלמידים יפו 14:00
68057| תלמידים יפו
דצמ 7 @ 14:00 – 16:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68057 – תלמידים יפו – 2021-12-07 14:00 – 2021-12-07
68056| תלמידים יפו 16:00
68056| תלמידים יפו
דצמ 7 @ 16:00 – 18:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68056 – תלמידים יפו – 2021-12-07 16:00 – 2021-12-07
68054| תלמידים הרצליה 18:00
68054| תלמידים הרצליה
דצמ 7 @ 18:00 – 20:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68054 – תלמידים הרצליה – 2021-12-07 18:00 – 2021-12-07
א ב ג ד ה ו ש
1
67682| תלמידים הרצליה 8:00
67682| תלמידים הרצליה
דצמ 1 @ 8:00 – 10:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67682 – תלמידים הרצליה – 2021-12-01 08:00 – 2021-12-01
67659| תלמידים 21.7 9:00
67659| תלמידים 21.7
דצמ 1 @ 9:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67659 – תלמידים 21.7 – 2021-12-01 09:00 – 2021-12-01
67683| תלמידים הרצליה 10:00
67683| תלמידים הרצליה
דצמ 1 @ 10:00 – 12:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67683 – תלמידים הרצליה – 2021-12-01 10:00 – 2021-12-01
67660| תלמידים 21.7 11:00
67660| תלמידים 21.7
דצמ 1 @ 11:00 – 13:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67660 – תלמידים 21.7 – 2021-12-01 11:00 – 2021-12-01
67661| תלמידים יפו 13:00
67661| תלמידים יפו
דצמ 1 @ 13:00 – 15:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67661 – תלמידים יפו – 2021-12-01 13:00 – 2021-12-01
2
67665|תלמידים יפו 8:00
67665|תלמידים יפו
דצמ 2 @ 8:00 – 10:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67665 – תלמידים יפו – 2021-12-02 08:00 – 2021-12-02
67666| תלמידים יפו 10:00
67666| תלמידים יפו
דצמ 2 @ 10:00 – 12:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67666 – תלמידים יפו – 2021-12-02 10:00 – 2021-12-02
67663| תלמידים 21.7 11:00
67663| תלמידים 21.7
דצמ 2 @ 11:00 – 13:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67693 – תלידים 21.7 – 2021-12-02 11:00 – 2021-12-02
67656| תלמידים הרצליה 12:00
67656| תלמידים הרצליה
דצמ 2 @ 12:00 – 14:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67656 – תלמידים יפו – 2021-12-02 12:00 – 2021-12-02
67941|מודרכת – הפלגת הכרות איילון 14:00
67941|מודרכת – הפלגת הכרות איילון @ נמל יפו
דצמ 2 @ 14:00 – 16:00
67941|מודרכת - הפלגת הכרות איילון @ נמל יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67941 – הפלגת הכרות איילון – 2021-12-02 14:00 –
67941|מודרכת -הפלגת הכרות לאיילון 14:00
67941|מודרכת -הפלגת הכרות לאיילון @ נמל יפו
דצמ 2 @ 14:00 – 16:00
67941|מודרכת -הפלגת הכרות לאיילון @ נמל יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67941 – הפלגת הכרות איילון – 2021-12-02 14:00 –
67668| תלמידים יפו 16:00
67668| תלמידים יפו
דצמ 2 @ 16:00 – 18:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67668 – תלמידים יפו – 2021-12-02 16:00 – 2021-12-02
3
67557| טרום מעשי יפו 9:00
67557| טרום מעשי יפו
דצמ 3 @ 9:00 – 12:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67557 – תלמידים טרום מעשי יפו – 2021-12-03 09:00
67649| תלמידים יפו 9:00
67649| תלמידים יפו
דצמ 3 @ 9:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67649 – תלמידים יפו – 2021-12-03 09:00 – 2021-12-03
67663| תלמידים הרצליה 9:00
67663| תלמידים הרצליה
דצמ 3 @ 9:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67663 – תלמידים הרצליה – 2021-12-03 09:00 – 2021-12-03
67556| טרום מעשי הרצליה 12:00
67556| טרום מעשי הרצליה
דצמ 3 @ 12:00 – 15:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67556 – תלמידים טרום מעשי הרצליה – 2021-12-03 12:00
67662| תלמידים 21.7 13:00
67662| תלמידים 21.7
דצמ 3 @ 13:00 – 15:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67664 – תלמידים 21.7 – 2021-12-03 13:00 – 2021-12-03
67662| תלמידים יפו 13:00
67662| תלמידים יפו
דצמ 3 @ 13:00 – 15:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67662 – תלמידים יפו – 2021-12-03 13:00 – 2021-12-03
67695| תלמידים הרצליה 15:00
67695| תלמידים הרצליה
דצמ 3 @ 15:00 – 17:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67695 – תלמידים הרצלהי – 2021-12-03 15:00 – 2021-12-03
4
5
67977|הפלגת מועדון – סינגל הנדד מנוע 8:00
67977|הפלגת מועדון – סינגל הנדד מנוע @ מרינה הרצליה
דצמ 5 @ 8:00 – 10:00
67977|הפלגת מועדון - סינגל הנדד מנוע @ מרינה הרצליה
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67977 – מודרכת – סינגל הנדד מנוע – 2021-12-05
6
68048| תלמידים 21.7 9:00
68048| תלמידים 21.7
דצמ 6 @ 9:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68048 – תלמידים 21.7 – 2021-12-06 09:00 – 2021-12-06
68049| תלמידים 21.7 11:00
68049| תלמידים 21.7
דצמ 6 @ 11:00 – 13:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68049 – תלמידים 21.7 – 2021-12-06 11:00 – 2021-12-06
68051| תלמידים יפו 11:00
68051| תלמידים יפו
דצמ 6 @ 11:00 – 13:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68051 – תלמידים יפו – 2021-12-06 11:00 – 2021-12-06
68052| תלמידים הרצליה 15:00
68052| תלמידים הרצליה
דצמ 6 @ 15:00 – 17:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68052 – תלמידים הרצליה – 2021-12-06 15:00 – 2021-12-06
68047| תלמידים יפו 16:00
68047| תלמידים יפו
דצמ 6 @ 16:00 – 18:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68047 – תלמידים יפו – 2021-12-06 16:00 – 2021-12-06
68053|תלמידים הרצליה 17:00
68053|תלמידים הרצליה
דצמ 6 @ 17:00 – 19:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68053 – תלמידים הרצליה – 2021-12-06 17:00 – 2021-12-06
8
67979|מודרכת – הפלגת הכרות איילון 9:00
67979|מודרכת – הפלגת הכרות איילון @ נמל יפו
דצמ 8 @ 9:00 – 11:00
67979|מודרכת - הפלגת הכרות איילון @ נמל יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67979 – הפלגת הכרות לאיילון – 2021-12-08 09:00 –
68059| תלמידים 21.7 11:00
68059| תלמידים 21.7
דצמ 8 @ 11:00 – 13:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68059 – תלמידים 21.7 – 2021-12-08 11:00 – 2021-12-08
67999| תלמידים 21.7 14:00
67999| תלמידים 21.7
דצמ 8 @ 14:00 – 16:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67999 – תלמידים 21.7 – 2021-12-08 14:00 – 2021-12-08
68038| תלמידים יפו 14:00
68038| תלמידים יפו
דצמ 8 @ 14:00 – 16:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68038 – תלמידים יפו – 2021-12-08 14:00 – 2021-12-08
68058| תלמידים יפו 16:00
68058| תלמידים יפו
דצמ 8 @ 16:00 – 18:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68058 – תלמידים יפו – 2021-12-08 16:00 – 2021-12-08
9
68069| טרום מעשי יפו 8:00
68069| טרום מעשי יפו
דצמ 9 @ 8:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68069 – טרום מעשי יפו – 2021-12-09 08:00 –
68060| טרום מעשי הרצליה 16:00
68060| טרום מעשי הרצליה
דצמ 9 @ 16:00 – 19:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68060 – טרום מעשי הרצליה – 2021-12-09 16:00 –
68064| תלמידים יפו 17:00
68064| תלמידים יפו
דצמ 9 @ 17:00 – 19:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68064 – תלמידים יפו – 2021-12-09 17:00 – 2021-12-09
68061| תלמידים הרצליה 19:00
68061| תלמידים הרצליה
דצמ 9 @ 19:00 – 21:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68061 – תלמידים הרצליה – 2021-12-09 19:00 – 2021-12-09
68065| תלמידים יפו 19:00
68065| תלמידים יפו
דצמ 9 @ 19:00 – 21:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68065 – תלמידים יפו – 2021-12-09 19:00 – 2021-12-09
10
67980|מודרכת מפרשנות מתקדמת 9:00
67980|מודרכת מפרשנות מתקדמת @ סיילור יפו
דצמ 10 @ 9:00 – 11:00
67980|מודרכת מפרשנות מתקדמת @ סיילור יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67980 – מודרכת – מפרשנות מתדקמת – 2021-12-10 09:00
68062| תלמידים הרצליה 9:00
68062| תלמידים הרצליה
דצמ 10 @ 9:00 – 11:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68062 – תלמידים הרצליה – 2021-12-10 09:00 – 2021-12-10
68066| תלמידים הרצליה 13:00
68066| תלמידים הרצליה
דצמ 10 @ 13:00 – 15:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68066 – תלמידים הרצליה – 2021-12-10 13:00 – 2021-12-10
68067| תלמידים יפו 15:00
68067| תלמידים יפו
דצמ 10 @ 15:00 – 17:00
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 68067 – תלמידים יפו – 2021-12-10 15:00 – 2021-12-10
11
12
67981|מודרכת – תמרוני מנוע ( דופן / שימוש בבלם ) 9:00
67981|מודרכת – תמרוני מנוע ( דופן / שימוש בבלם ) @ סיילור יפו
דצמ 12 @ 9:00 – 11:00
67981|מודרכת - תמרוני מנוע ( דופן / שימוש בבלם ) @ סיילור יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67981 – מורדכת – תמרוני מנוע (דופ / שימוש
13
67982|מודרכת -עליה לתורן 15:00
67982|מודרכת -עליה לתורן @ סיילור יפו
דצמ 13 @ 15:00 – 17:00
67982|מודרכת -עליה לתורן @ סיילור יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67982 – מודרכת – עליה לתורן – 2021-12-13 15:00
14
15
16
67983|מודרכת מפרשנות מתקדמת 8:00
67983|מודרכת מפרשנות מתקדמת @ סיילור יפו
דצמ 16 @ 8:00 – 10:00
67983|מודרכת מפרשנות מתקדמת @ סיילור יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67983 – מודרת – מפרשנות מתקדמת – 2021-12-16 08:00
17
67933|מודרכת מועדון- ג’יניקר 8:00
67933|מודרכת מועדון- ג’יניקר @ סיילור יפו
דצמ 17 @ 8:00 – 10:00
67933|מודרכת מועדון- ג'יניקר @ סיילור יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67933 – מודרכת ג’יניקר – 2021-12-17 08:00 – 2021-12-17
18
19
67984|מודרכת- עגינה ים תיכונית – יפו 16:00
67984|מודרכת- עגינה ים תיכונית – יפו @ נמל יפו
דצמ 19 @ 16:00 – 18:00
67984|מודרכת- עגינה ים תיכונית - יפו @ נמל יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67984 – מודרכת – עגינה ים תיכונית – 2021-12-19
20
21
67985|מודרכת – החלפת חלוץ בנמל 17:00
67985|מודרכת – החלפת חלוץ בנמל @ מרינה הרצליה
דצמ 21 @ 17:00 – 19:00
67985|מודרכת - החלפת חלוץ בנמל @ מרינה הרצליה
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67985 – מודרכת – החלפת חלוץ בנמל – 2021-12-21
22
67986|מודרכת – הפלגת הכרות איילון 11:00
67986|מודרכת – הפלגת הכרות איילון @ נמל יפו
דצמ 22 @ 11:00 – 13:00
67986|מודרכת - הפלגת הכרות איילון @ נמל יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67986 – הפלגת הכרות איילון – 2021-12-22 11:00 –
23
67987|מודרכת – הרצאה 54 שנים לטביעת א.אילת 19:00
67987|מודרכת – הרצאה 54 שנים לטביעת א.אילת @ מרינה הרצליה
דצמ 23 @ 19:00 – 21:00
67987|מודרכת - הרצאה 54 שנים לטביעת א.אילת @ מרינה הרצליה
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67987 – הרצאה 54 שנים לטביעת א.אילת – 2021-12-23
24
25
26
67989|מודרכת- עגינה מדויקת ללא gps 8:00
67989|מודרכת- עגינה מדויקת ללא gps @ מרינה הרצליה
דצמ 26 @ 8:00 – 10:00
67989|מודרכת- עגינה מדויקת ללא gps @ מרינה הרצליה
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67989 – עגינה מדויקת ללא Gps – 2021-12-26 08:00
27
28
67990|מודרכת – סינגל הנדד מפרשים 16:00
67990|מודרכת – סינגל הנדד מפרשים @ סיילור הרצליה
דצמ 28 @ 16:00 – 18:00
67990|מודרכת - סינגל הנדד מפרשים @ סיילור הרצליה
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67990 – מודרכת – סינגל הנדד מפרשים – 2021-12-28
29
30
31
67992|מודרכת מפרשנות מתקדמת 11:00
67992|מודרכת מפרשנות מתקדמת @ סיילור יפו
דצמ 31 @ 11:00 – 13:00
67992|מודרכת מפרשנות מתקדמת @ סיילור יפו
לחץ/י לשליחת בקשת שיבוץ בהפלגה מספר 67992 – מורדכת – מפרשנות מתקדמת – 2021-12-31 11:00

Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×