ajax loader

שאלה מס’ 1 מנוע דיזל מדמים בשילוב קדימה אבל מניע כאשר הוא בהילוך סרק.
א.חוסר שמן במערכת.
ב.תקלה במערכת החשמלית .
ג.המדחף תפוס.
ד.חדר אוויר למערכת הדלק.

שאלה מס’ 2 מבין החלקים הבאים מה תקח עמך להפלגה כחלקי החילוף למנוע?
א.מזרק רזרבי,אימפלור,צינורות בעובי שונה,מהדקי צינורות.
ב.אומים,ברגים שייבות,צינורות באורכים שונים.
ג.שסתומים רזרביים אגן שמן,טרמוסטט.
ד.מדחף ,ציר מדחף וגובתת מילוא.

שאלה מס’ 3 מה תפקידם של החרירים בפקקי המצבר?
א.מניעת פיצוץ במצבר.
ב.מילוי מים מזוקקים.
ג.לשחרר אדים נפיצים עקב הפעילות האלקטרו כימית.
ד.לנדף חומצה.

שאלה מס’ 4 מהו טווח העבודה התקין של חום מנוע?
א.70-90 מעלות צלזיוס.
ב.80-90 מעלות צלזיוס.
ג.70-100 מעלות צלזיוס.
ד.60-90 מעלות צלזיוס.

שאלה מס’ 5 מפלס השמן באגן השמן עלה ,הסיבה?
א.התחממות מנוע.
ב.הטייה ביאכטה.
ג.דלק בשמן.
ד.שמן חם יתר על המידה.

שאלה מס’ 6 מהן הסיבות שבגללן מנוע מעשן?
א.מרסס(אינג’קטור) נוזל.
ב.שבר בטבעות או שחיקה בטבעות.
ג.בעיה בתערובת הדלק.
ד.כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 7 כיצד מתבצעת הסיכה במנוע חיצוני.?
א.תערובת של שמן בדלק.
ב.תערובת של שמן באוויר.
ג.מערכת שמון ומשאבת לחץ.
ד.מנוע בנזין 2 פעימות לא זקוק לשימון.

שאלה מס’ 8 הצתה במנוע בנזין דו פעימי מתבצעת ע”י?
א.מצת כימי.
ב.חום ולחץ בתא הביעירה.
ג.מצת חשמלי.
ד.התערובת בבוכנה.

שאלה מס’ 9 מהו יחס הדחיסה במנוע?
א.1:21
ב.1:30
ג.1:117
ד.1:8

שאלה מס’ 10. מהו תפקיד הבוכנה ?
א.להפוך את חום הביערה לתנועה קווית.
ב.לסגור את חלל הצילינדר.
ג.לחבר בין הטלטל לגל הארכובה.
ד.לשרוף את התערובת בחלל הביעירה.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: ג’ | שאלה מס’ 4: א’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ד’ | שאלה מס’ 7: א’ | שאלה מס’ 8: ג’ | שאלה מס’ 9: א’ | שאלה מס’ 10: א’

.


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×