ajax loader

שאלה מס’ 1 מנוע דיזל יונק ודוחס?
א.תערובת של אוויר ודלך.
ב.דלק בלבד.
ג.אוויר נקי.
ד.אוויר ורסס של דלק.

שאלה מס’ 2 . מתח המצברים נמדד ביחידות?
א. אמפר.
ב.אמפר שעה.
ג.וולט
ד.וולט שעה.

שאלה מס’ 3 מה נכון לגבי מצב כפתור משאבת השיפוליים?
א.אוטו’ ,ידני, כבוי.
ב.אוטו’ ,פועל,שואב.
ג.יניקה, פליטה,סחרור הנוזל.
ד.פליטה, שאיבה, ידני.

שאלה מס’ 4 מהו תפקידו של וסת המהירות?
א.שמירה על סיבובי מנוע קבועים.
ב.וויסות מהירות הבוכנות
ג.ויסות מהירות הטלטל.
ד.וויסות הדלק למצת.

שאלה מס’ 5 מה נכון לגבי המתח החשמלי בכלי השייט?
א.בים V12 DC.
ב.תמיד זרם חלופי מהאלטרנטור V12.
ג.בחוף V220 AC.
ד.V12DC (זרם ישר).כאשר היאכטה בחוף היא מחוברת ל V220 AC הטוען את המצברים שכל העת מספקים לצרכנים V12 DC.

שאלה מס’ 6 כאשר ברצוננו להרים את העוגן בעזרת כננת חשמלית.
א.המנוע דלוק בכדי לעזור באספקת הזרם.
ב.אין צורך.
ג.אסור כי חבל או שרשרת העוגן עשוייה להסתבך במדחף.
ד.רק במידת האפשר אדליק מנוע.

שאלה מס’ 7 מה תפקיד הנשם (אוורר ) במיכל הדלק.
א.לשמור על לחץ הסביבה במיכל הדלק.
ב.לשחרר את אדי הדלק.
ג.להכניס אוויר קר בכדי לקרר את הדלק.
ד.לשחרר את עודפי הדלק במקרה של מילוי יתר.

שאלה מס’ 8 חור או שבר בסעפת הפליטה בכלי השייט יכל לגרום?
א.התחממות יתר של המנוע.
ב.הצפה/טביעת היאכטה.
ג.הרעלת הצוות.
ד.תשובות ב+ג נכונות

שאלה מס’ 9 מהו תפקידו של הפקק במיכל ההתפשטות?
א.הורדת לחץ המים במערכת.
ב.העלאת טמפ’ הרתיחה של המים במערכת.
ג.מניעת התפרצות מים מהמיכל.
ד.כל התשובות נכונות.
שאלה מס’ 10 כיצד תבדיל בין הקוטב השלילי והחיובי במצבר?
א.הקוטב השלילי עבה יותר.
ב.הקוטב החיובי דק יותר.
ג.הקוטב החיובי צבוע אדום.
ד.הקוטב החיובי עבה יותר.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: ג’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: א’ – לווסת שתי משקולות, המחוברות אל נושא משקולות ומסתובבות יחד אתו. נושא המשקולות מקבל את תנועתו הסיבובית דרך תמסורת גלגלי שיניים מגל הארכובה, ועל ידי כך מעביר אל המשקולות את ערך המהירות הממשית של גל הארכובה.
עקב סיבובן פועל על המשקולות כוח צנטריפוגלי והן נפתחות כנגד קפיץ בקר המהירות. ערך המהירות הרצויה נקבע על ידי קשיחות קפיץ בקר המהירות. כדי להגביר את מהירות המנוע דוחס מנגנון פיקוד הקשור למצערת הדלק את הקפיץ בשיעור הרצוי, וכדי להורידה הוא מרפה את הקפיץ. זרועות המשקולות קשורות אל שרוול פיקוד נייד, המזיז דרך מערכת מנופים את מוטות קיצוב הדלק במשאבות ההזרקה. הווסת נמצא במצב של שיווי משקל כאשר הכוח הצנטריפוגלי של המשקולות שווה לכוח הקפיץ; המשקולות אינן נפתחות ואינן נסגרות, שרוול הפיקוד אינו זז, וכמות הדלק המוזרקת נשארת קבועה. מצב זה נמשך כל עוד מהירות המנוע אינה משתנה עקב שינוי בעומס הפועל עליו.כאשר העומס על המנוע גדל, קטנה מהירות הסיבוב של גל הארכובה וכתוצאה מכך קטנים גם מהירות הסיבוב של המשקולות והכוח הצנטריפוגלי הפועל עליהן. מאחר שמופר האיזון בין כוח המשקולות לכוח הקפיץ, הן נסגרות ומזיזות את שרוול הפיקוד בכיוון הגדלת כמות הדלק המוזרקת. בו זמנית מתארך גם קפיץ בקר המהירות. אות התיקון לתוספת דלק שמסרו המשקולות גורם להעלאה מחודשת של מהירות המנוע, וזו תתייצב מחדש כאשר הכוח הצנטריפוגלי ישווה לכוח קפיץ בקר המהירות. אך מאחר שסגירת המשקולות גרמה להתארכות הקפיץ, המהירות החדשה תהיה נמוכה מעט מהערך הרצוי (בגבולות של 0-4%). במלים אחרות, תנועת המשקולות גרמה להֵסֶט (offset) מערך המהירות הרצויה, וזהו חסרונו המובנה של וסת צנטריפוגלי, שאינו יכול לשמור על מהירות קבועה באמת (איזוכרונית). מצב הפוך יקרה כאשר העומס על המנוע יקטן. המשקולות ייפתחו ויזיזו את שרוול הפיקוד בכיוון הקטנת כמות הדלק המוזרקת. בו זמנית יתכווץ הקפיץ, והמהירות החדשה עליה יתייצב הווסת תהיה גבוהה מעט מהמהירות הקודמת.| שאלה מס’ 5: ד’ | שאלה מס’ 6: א’ | שאלה מס’ 7: א’ | שאלה מס’ 8: ד’ – חור בסעפת הפליטה הרטובה של כלי השייט מביא למצב שגזי הפלטה ומי הקירור של המנוע נפלטים
לתוך כלי השייט.
דבר זה עלול להטביע את כלי השייט לגרום להרעלת הצוות ובמקרים קיצוניים אף לגרום לשריפה בכלי השייט
בעקבות כך הסעפת הפליטה לא מקבלת קירור ומתלהטת בתוך כלי השייט. | שאלה מס’ 9: ב’ | שאלה מס’ 10: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×