ajax loader

שאלה מס’ 1 מה תפקידו של מגדש האוויר במנוע דיזל 2 פעימות.
א.מכניס אוויר נקי למנוע במקום תהליך היניקה.
ב.מווסת את תערובת השמן והדלק למנוע.
ג.אין מגדש במנוע כזה אלא במנוע בנזין 2 פעימות.
ד.הכנסת אוויר בלחץ לצילינדר.

שאלה מס’ 2 למה משמש האבץ הנמצא בתחתית כלי השייט.
א.הגנה נגד קורוזיה.
ב.הארכה.
ג.נגד אצות וירוקת.
ד.לתנועה חלקה יותר של כלי השייט במים.

שאלה:
שאלה מס’ 3
מה מודד ההידרומטר?
א.טמפ’ החומצה.
ב.צבע החומצה.
ג.מתח המצבר.
ד.צפיפות התמיסה.

שאלה:
שאלה מס’ 4 במה נמדד זרם חשמלי.
א.וולט.
ב.ואט.
ג.אמפר.
ד.אום.

שאלה:
שאלה מס’ 5 כיצד נטען המצבר בספינה?
א.בים ע”י האלטרנטור.
ב.בחוף ע”י האלטרנטור.
ג.בחוף ע”י מתח חוף.
ד.תשובות א+ג נכונות.

שאלה:
שאלה מס’ 6 מה תפקיד צינור הנשם במנוע.
א.פתח למילוי שמן.
ב.שיחרור גזים שרופים מאגן השמן.
ג.פתח למדיד השמן.
ד.כניסת אוויר חופשית למנוע.

שאלה:
שאלה מס’ 7 מהי פסיעה?
א.גודל/קוטר המדחף.
ב.מס הלהבים במדחף.
ג.המרחק בין הלהבים במדחף.
ד.ההתקדמות התיאוריטית של המדחף בסיבוב אחד.

שאלה:
שאלה מס’ 8 על איזה עיקרון עובד המדחף?
א.כדורי.
ב.צנטרפוגלי.
ג.בורגי
ד.בוכנאי.

שאלה:
שאלה מס’ 9 הדממת מנוע בשיגרה תתבצע ע”י?
א.חניקת המנוע
ב.תפיסת גלגל התנופה.
ג.משיכת וסת הדלק.
ד.חסימת משאבת העברת הדלק.

שאלה מס’ 10 הצינורות הקשיחים בין משאבות ההזרקה למרססים הם:
א. צינורות פלדה ללחץ גבוה.
ב. צנרת מפלסטיק קשיח .
ג.צנרת עמידה ב800- מעלות.
ד. מתחברים גם למיכל הדלק על מנת להחזיר את עודפי הדלק .

תשובות:

שאלה מס’ 1: א’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: ד’ | שאלה מס’ 4: ג’ | שאלה מס’ 5: ד’ | שאלה מס’ 6: ב’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ג’ | שאלה מס’ 9: ג’ | שאלה מס’ 10: א’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×