ajax loader

שאלה מס’ 1 איך מדמימים מנוע בנזין?
א. הפסקת החשמל למנוע.
ב. הפסקת אויר למנוע.
ג. הפסקת. אספקת דלק
ד. הפסקת מים למנוע

שאלה מס’ 2 מה התופעות הנובעות ממסנן שמן מזוהם?
א. ירידה בלחץ שמן.
ב. עלייה בקומפרסיה.
ג ירידה בקומפרסיה.
ד. עלייה בלחץ שמן

שאלה:
שאלה מס’ 3 במידה ונחליף את המדחף למדחף בעל קוטר זהה ופסיעה גדולה יותר, מה תהיה התוצאה?
א. הגדלת העומס על המנוע.
ב. הקטנת העומס על המנוע.
ג. הגדלת כח הדחף.
ד. כיוון הסיבוב של המדחף ישתנה.
שאלה:
שאלה מס’ 4 מד הזרם מראה 1 אמפר כאשר המצברים טעונים ואף אחד מהצרכנים לא פועל. מה המשמעות?
א. פריקה סבירה.
ב. פריקה נמוכה.
ג. פריקה גבוהה.
ד. מד הזרם לא תקין .

שאלה:
שאלה מס’ 5 למה גורם מרווח שסתומים גדול מדי?
א. איבוד דחיסה.
ב. שריפה מהירה יותר.
ג. פעולה רועשת של המנוע.
ד. התנעה קשה יותר.
שאלה:
שאלה מס’ 6 לפני הנעת מנוע:
א נכבה אורות ניווט.
ב. אין חשיבות ליתר הצרכנים.
ג. חובה לנתק צרכנים אחרים.
ד. ננתק צרכנים במתח 220 וולט בלבד.

שאלה:
שאלה מס’ 7 מה יגרום לירידה חזקה בכמות המים במערכת קירור סגורה?
א. תקלה בתרמוסטט
ב. איבוד מים דרך מערכת קירור פתוחה.
ג. האימפלור במשאבת ג’בסקו נשרף.
ד. מנוע ברתיחה.
שאלה:
שאלה מס’ 8 כיצד עוברת תנועה במנוע חיצון מקדימה לאחורה?
א. ציר המנוע משנה כיוון.
ב. ציר המדחף משנה כיוון.
ג. שינוי כיוון ציר הגיר (תשלובת) דרך תיבת התשלובת.
ד. שינוי כיוון גל ארכובה
שאלה:
שאלה מס’ 9 איך בודקים תקינות מצבר?
א. בדיקה כי גובה הנוזל האלקטרוליטי בתאי המצבר הינו מקסימלי .
ב. בדיקת הצפיפות (משקל סגולי) של הנוזל ומתח על הקטבים.
ג. בדיקה של מצבר במד אמפר בעומס מלא
ד. בדיקת המתח עליו מורה הוולטמטר.

שאלה:
שאלה מס’ 10 מהם הסימנים לאי קוויות של מערכת גל המדחף?
א.רעידות במנוע.
ב. כניסת מים מגובתת המילוא.
ג. רעידות בגוף הספינה.
ד. כל התשובות נכונות.

תשובות:

שאלה מס’ 1: א’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: א’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ב’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ב’ | שאלה מס’ 9: ב’ | שאלה מס’ 10: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×