ajax loader

שאלה מס’ 1 הספק מנוע נמדד ביחידות:
א.קילו ואט.
ב.כח סוס.
ג.ק”ג*מטר בשניה.
ד.כל התשובות נכונות.

שאלה:

שאלה מס’ 2 יחס דחיסה הוא?
א.יחס בין נפח הדחיסה לנפח הכולל בצילינדר.
ב.יחס יניקה ללחץ דחיסה.
ג.נפח הבוכנה לנפח הצילינדר.
ד.אף תשובה אינה נכונה.

שאלה:
שאלה מס’ 3 מה תהייה פעולתך הראשונה כאשר גילית שריפה באיזור הירכתיים?
א.אפנה חרטום לרוח.
ב.אפנה ירכתיים לרוח.
ג.מפליג בהקדם למרינה הקרובה ביותר שם יחכו לי כחות כיבוי האש.
ד.כיבוי בעזרת דלאי מים.

שאלה:
שאלה מס’ 4 מהו תפקידו של מיסב להחץ במערכת גל המדחף?
א.מיסב הלחץ בולם את הלחץ הצנטרפוגלי של המדחף.
ב.ליצור לחץ שישלב בין המנוע והמדחף.
ג.למנוע לחץ צירי על חלקי התישלובת כתוצאה מכוחו של המדחף.
ד.להקטין את לחץ המנוע על התישלובת.

שאלה:
שאלה:
שאלה מס’ 6 גילית שריפה בתא המנוע פעולתיך?
א.מנתק ברזי דלק,חשמל, מאווררים,פתיחה של תא המנוע וכיבוי האש בעזרת מטפה.
ב.פתיחה של תא המנוע וכיבוי האש בעזרת מטפה.
ג.אטימה של תא המנוע,סגירת ברז דלק, חשמל גז ואווררים,ריקון מטפה דרך חריר בתא המנוע.
ד.אוטם את תא המנוע ומכבה בעזרת מטפה דרך החריר המיועד לכך.

שאלה:
שאלה מס’ 7 מהו זרם החשמל המופק מהמצבר?
א.זרם ישר רגיל.
ב.זרם חילופי חד פזה.
ג.זרם ישר פועם.
ד.זרם ישר חד פזי.

שאלה:
שאלה מס’ 8 מהם הסימנים המופיעים על גל הזיזים?
א.תזמון הזרמת הדלק למרסס.
ב.פתיחת שסתומי יניקה ופליטה.
ג.מיקום נכון למשאבת המים.
ד.אף תשובה אינה נכונה.

שאלה:
שאלה מס’ 9 אתה זקוק ל 400 ליטר דלק כמה זה יוצא בגלון אמריקאי.
א.106.
ב.150.
ג.300.
ד.70.

שאלה מס’ 10 במנוע דיזל אתה מניע בעזרת מנואלה, ללא מערכת חשמל.
א.לא ניתן להניע ולא יהיו התראות.
ב.ניתן להניע אך לא יהיו התראות.
ג.יניע ויהיו התראות.
ד.המנוע יניע ויכבה מיד.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ד’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: א’ | שאלה מס’ 4: ג’ | שאלה מס’ 5: ד’ | שאלה מס’ 6: ג’ | שאלה מס’ 7: א’ | שאלה מס’ 8: ב’ | שאלה מס’ 9: א’ | שאלה מס’ 10: ב’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×