ajax loader

שאלה מס’ 1 איך נדע האם מגיע דלך למשאבת ההזרקה?
א.לפתוח את מסננן הדלק.
ב.לבדוק את הצינור היוצא מן המיכל.
ג.לפתוח את פילטר מפריד המים.
ד.לשחרר שסתום ניקוז אוויר אחרי המשאבה.

שאלה מס’ 2 קו הועדפים במערכת הדלק,תפקידו?
א.ניקוז עודפי הדלק המצתברים במסנן הדלק.
ב.שימון וקירור מחט המרסס והעברת בועות האוויר יחד עם עודפי הדלק למיכל.
ג.ניקוז עודפי הדלק והחזרתם למרסס.
ד.ניקוז עודפי הדלק לאגן השמן.

שאלה:
שאלה מס’ 3 למה יתגרום הפעלת מנוע לזמן ממושך במהירות סיבובים נמוכה?
א.קושי של וסת המהירות לשמור על מהירות נמוכה.
ב.לא יגרום לדבר.
ג.המנוע יתחמם יתר על המידה.
ד.פיח יצתבר על המרסס והבוכנה.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ד’ | שאלה מס’ 2: ב’ | שאלה מס’ 3: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×