ajax loader

מעשי סירה

גישה לאדם בים מבט פנים

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מבצעים גישה לאדם בים

גישה לאדם בים מבט חוץ 2

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מבצעים גישה לאדם בים

גישה לאדם בים מבט חוץ

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מבצעים גישה לאדם בים

גישת חרטום לרציף מבט פנים

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מתבצעת גישת חרטום למטרה על הרציף

גישת חרטום לרציף מבט חוץ

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מתבצעת גישת חרטום למטרה על הרציף

גישת חרטום למצוף,סירה מהירה מבט פנים

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מתבצעת גישת חרטום למצוף

חרטום למצוף סירה מהירה 2 מבט חוץ

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מבצעים גישת חרטום למצוף

גישת חרטום למצוף מבט חוץ

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.
כאן מבצעים גישת חרטום למצוף

גישת דופן שמאל מבט פנים

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף
כאן מבצעים גישת דופן שמאל

גישת דופן שמאל מבט חוץ 2

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.

גישת דופן שמאל מבט חוץ

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.

גישת חרטום לרציף מבט חוץ 2

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.

גישת דופן ימין מבט פנים

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף
כאן מבצעים גישת דופן ימין לרציף

גישת דופן ימין מבט חוץ 2

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.

גישת דופן ימין מבט חוץ

במסגרת קורס למשיט סירה מהירה -משיט 12
נדרש התלמיד לבצע מספר תימרונים למצוף ולרציף.

נספחים


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×