ajax loader

GMDSS סרטוני הדרכה

מאת בהר רוג´ר
עד עידן ה- gmdss הקשר הימי התבסס על השימוש בגלי רדיו בתחום ה: mf- if-hf- vhf שאפשר בתנאים מסוימים כיסוי כלל עולמי .
העברת המידע התבססה בעיקר על שידורים בצופן המורס שדרש הכשרת והסמכת קציני רדיו מיומנים ששירתו באוניות צי הסוחר ומפעילי רדיוטלפון לכלי שייט קטנים ויאכטות כשיעילות הקשר מוגבלת ודורשת מיומנות גדולה והאזנה מתמדת על תדרי המצוקה והקריאה או ע”י הפעלת מקלט אוטומטי לקליטת אותות מצוקה בטכנולוגיה מיושנת התאפיינה בחוסר אמינות ויעילות .
הוותיקים שביניכם זוכרים את תעודת ה- ssb של משרד התקשורת ובהמשך תעודת ה-vhf הרגילה!!!! (בוטלו עם הפעלת ה-gmdss).
במצבי חירום ומצוקה טווח הקשר היעיל במקרה הטוב הסתכם בכ: 100 -150 מיל והיה נתון לחסדי קציני הרדיו שהיו בהאזנה. ואם לא היו כלי שייט או תחנות חוף בטווח הקשר, לא ניתן היה לקבל עזרה , ולא לדבר על מצבי טביעה מהירה. ורבים וטובים טבעו ונספו .
עם התקדמות הטכנולוגיה והמחשבים והחדרת תקשורת הלווינים לתחום האזרחי , הארגון הבינלאומי הימי imo יזם בסוף ב 1979 את רעיון ה- gmdss שישומו החל בתחילת שנות התשעים – ומשמש כיום כמערכת חובה בכל כלי שייט

מה זה gmdss ?

* התקשורת ב- gmdss : מתבססת על 2 מערכות קשר עצמאיות
o מערכת הקשר הקלאסית המנצלת גלי רדיו בתחום ה if-hf-vhf
o מערכת קשר לווינית המתבססת על:
* 4 לוויינים נייחים של inmarsat לתקשורת שיגרתית ומצוקה ו epirb
* 4 לווינים פולריים של cospas – sarsat לצורכי epirb

* שיטת ה-gmdss :
o שידור וקליטת אתרעות מצוקה וחירום אוטומטיות במהירות ואמינות בעזרת ה-dsc ו/או תקשורת לווינים ו/או epirb
o שימוש במערכות קליטה אוטומטיים בכל תחומי הקשר בעזרת מערכת סיפרתית dsc: digital selective call ומערכות תקשורת לווינים- המתאפינות באמינות ויעילות גבוה
o שחרור כלי השייט מהצורך בהאזנה מתמדת.
o קיום מרכזי הצלה rcc בחוף בפריסה עולמית – האחראים על איזור ומפקחים על פעולות המצוקה חיפוש והצלה.
o שימוש במקלטים אוטומטים לקליטת הודעות חירום ובטיחות
o מבטלת תקשורת המורס
o המידע מועבר בטלקס -פקס – תקשורת מחשבים – ורדיוטלפון, ברוב המקרים בתקשורת ישירה עם המנוי ללא תיווך תחנת חוף.

* העולם מחולק ל-4 איזורי קשר בהתאם לטווח הכיסוי של תחנות חוף
והמערכות הלוויניות , לצורכי חירום ומצוקה .
o עבור משיטי יאכטה איזור a1 הוא האיזור הרלוונטי ומוגדר: כאיזור המרוחק 20-30-מיל-מהחוף-ויש בו כיסוי של לפחות תחנת חוף אחת המאזינה להתרעות מצוקה על ערוץ 70 – 24-שעות ביממה

* נקבעו 4 רמות של תעודות הפעלה למערכות gmdss
reo o הדרגה הגבוה ביותר: קצין קשר ואלקטרוניקה
goc o מפעיל כללי לכל מערכות gmdss
roc o מפעיל מוגבל למערכות gmdss בתחום ה-vhf
vhf o בזיקה ל gmdss למשיטי יאכטה

דרישות המערכת מכלי השייט

* ה- gmdss קובע : שעל כלי השייט לעמוד ב-9 דרישות:
1. שידור אתרעת מצוקה מכלי שייט לחוף ב-2 אמצעים עצמאיים ובלתי תלויים.
2. שידור וקליטת אתרעת מצוקה מכלי שייט לכלי שייט.
3. קליטת אתרעת מצוקה מהחוף לכלי שייט.
4. קליטה ושידור תקשורת מצוקה לתיאום פעולות חיפוש והצלה.
5. קליטה ושידור תקשורת מצוקה עם מפקד פעולות ההצלה בשטח.
6. קליטה ושידור אותות למציאת מיקום כלי שייט במצוקה.
7. קליטה ושידור הודעות בטיחות ימיות.
8. קליטה ושידור תקשורת מגשר פיקוד לגשר פיקוד.
9. קליטה ושידור תקשורת כללית מכוון חוף-ים וכוון ים-חוף.

* לביצוע הדרישות הנ”ל: קיימים המכשירים הבאים (לאיזור a1 )
1. מקמ”ש vhf ומקמ”ש vhf נייד עמיד למים.
2. מקלט משמרת dsc הפועל על ערוץ 70 ובקר dsc לקליטת הודעות והכנת הודעות dsc לשידור. הבקר והמקלט נמצאים ביחידה אחת.
3. מקלט navtex לקליטה אוטומטית של הודעות חירום ובטיחות.
4. sart המשמש לביות ספינות ומטוסים לאתר המצוקה.
5. epirb המשמש לשידור אתרעת מצוקה לחוף – הנפוץ ביותר שייך למערכת הלווינית בשם cospas-sarsat

המאמר הבא יתייחס לתקשורת הימית הכללית – והמערכות הלוויניות למשיטי יאכטה.


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×