האם כל אחד יכול להרשם למועדון הסקיפרים

מתוך תקנות של משרד התחבורה רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה, שתיקרא תעודת משיט 30, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה: (1) הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות. (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה. (3) (נמחקה). (4) עמד בבחינות בשיט חופי מטעם רשות הרישוי. (5) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט.

Please, mind that only logged in users can submit questions